Alsem

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. De ster Alsem
  2. 2. Varia
  3. 3. Bronnen
   1. 3.1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Alsem

  Alsem (Hebr. לַעֲנָה la’anah; Gr.: αψινθος apsinthos; Lat.: Artemisia herba-alba Asso; Eng. wormwood) is een bittere en schadelijke plant die op woeste plaatsen groeit. De naam 'alsem' wordt ook gebruikt voor het bittere aftreksel van de alsemknoppen. In het bijbelboek Openbaring wordt de ster die in de wateren viel en hen bitter maakte ‘Alsem’ genoemd. 

  Wetenschappelijk gesproken is Alsem een geslachtsnaam, met de Latijnse naam Artemisia. Hieronder vallen meerders Alsemsoorten, bij voorbeeld de "gewone Alsen" (zie afbeelding). 

  In de Bijbel komt “alsem” 8 keer voor in het Oude Testament en 1 keer als de naam van een ster in het Nieuwe Testament. Alsem staat in de Bijbel figuurlijk voor zware rampspoed, bitter leed.

  Alsem_Artemisia_Vulgaris_L.jpgDoor de zeer bittere smaak en de giftige werking, wordt de plant in verschillende passages figuurlijk gebruikt in vervloekingen. In de wet (Deuteronomium 29:18) wordt een ieder die zich van de Heere afwend vergeleken met Alsem.

  Ten tijde van Amos was in Israël de gerechtigheid praktisch verandert in 'alsem', een wansmakelijke en bittere aangelegenheid. 

  Am 6:12 Rennen paarden op een rots? Ploegt men er met runderen? Ja, u hebt recht in gal veranderd, en de vrucht van de gerechtigheid in alsem. (HSV)

  In het boek Jeremia wordt gezegd dat het volk alsem te eten en te drinken krijgt (Jeremia 9:15; 23:15)

  Jer 9:14 Maar hebben gewandeld naar het goeddunken huns harten, en naar de Baals, hetwelk hun vaders hun geleerd hadden.
  Jer 9:15 Daarom zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, alzo: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem, en Ik zal hen drenken met gallewater;

  Later in Klaagliederen (3:15; 3:19) geeft de profeet Jeremia hij aan dat hij zelf alsem kreeg.

  In het boek Spreuken is sprake van alsem naar aanleiding van de bittere gevolgen van een verhouding met een vreemde vrouw (Spreuken 5:4).

  De ster Alsem

  In het Nieuwe Testament en wel in het Openbaring wordt nog eenmaal van “alsem” gesproken, nu in de symbolische betekenis van een giftige ster:

  Opb 8:11 En de naam van de ster wordt Alsem genoemd. En het derde deel van de wateren werd alsem, en velen van de mensen stierven door de wateren, omdat zij bitter waren gemaakt.
  (TELOS)

  Is de ster Alsem een planetoïde die in de eindtijd op de aarde zal inslaan? Op 27 januari 2012 scheerde een kleine planetoïde, 2012 BX34 genoemd, met een middellijn van ca. 10 meter, 'rakelings' langs de aarde, op een afstand van minder dan 60.000 kilometer - een zesde van de afstand tussen aarde en maan[1]. Moet men bij de ster Alsem aan een dergelijk hemellichaam, zij het met grotere omvang, denken?

  Varia

  Frappant is dat “Chernobyl”, de plaats in Rusland waar op 26 april 1986 een kernramp plaatsgreep, in het Russisch “alsem, bitter” betekent.

  Bronnen

  Voor de eerste versie van dit artikel op 11 maart 2011 is gebruik gemaakt van Jan Pieter van de Giessen, Alsem, gepubliceerd dd. 16 april 2008 en te vinden op Bijbelaantekeningen.nl. De auteur heeft hiervoor toestemming verleend.

  Voetnoten

  1. ↑ Kleine steenklomp vliegt rakelings langs aarde, nieuwbericht op Nu.nl, 28 januari 2012.

   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Alsem_Artemisia_Vulgaris_L.jpg
  Geen beschrijving
  41.58 kB15:40, 11 mrt 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.