Amrafel

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Amrafel

  Amrafel was koning van Sinear (het latere Babylonië) in de dagen van Abraham. Hij wordt op twee plaatsen in de Schrift genoemd: Gen. 14:1,9. Hij voerde met drie andere koningen oorlog tegen vijf Kanaänietische koningen.

  Tweestromenland_(Wolters).jpg

  Kaart[4]: de ligging van Sinear, het land waarvan Amrafel koning was
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Zijn naam werd in het Nederlands ook gespeld Amraphel. In het Lat. Amrafel; Eng. en Du. Amraphel. De betekenis van de naam is ‘spreker van duisternis’ of ‘val van de spreker’[1] of ‘gebieder van de duisternis’ of ‘val van de gebieder’[3]

  Amrafel en drie andere koningen versloegen vijf Kanaänietische koningen.

  Ge 14:1 In de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning van de heidenvolken, gebeurde het
  Ge 14:2 dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, [tegen] Sinab, de koning van Adama, [tegen] Semeber, de koning van Zeboïm en [tegen] de koning van Bela, het [tegenwoordige] Zoar.
  (HSV)

  Ze namen Sodom in, roofden have en vrouwen en voerden Abrahams neef Lot en andere gevangenen mee. Toen aan Abraham daarvan bericht ontvangen had, achtervolgde hij ze tot aan Dan in het noorden van Kanaän, versloeg ze en bevrijdde Lot.

  Abraham_in_Kanaan (Access Foundation).jpg

  Kaart[5]: Route (groene lijn) die Amrafal mogelijk heeft afgelegd.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Buiten de Schrift hebben we geen gegevens over deze koning Amrafel. Volgens sommigen echter is hij misschien dezelfde is als Hammoerabi, koning van Babylon (18e eeuw v.Chr), tijdgenoot van Abraham. Volgens de Joodse commentator Jarchi was deze Amrafel dezelfde als Nimrod, en daarom zo genoemd, omdat hij gezegd of bevolen heeft, Abram in de kalkoven te werpen, van het werkwoord Amor, ‘zeggen’, en het assyrische Pul, ‘werpen’[2]

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Amrafel. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

  3. ↑ Aldus het Hebreeuws-Duits Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  4. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters

  5. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.