Aquila

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Aquila

  Aquila was een bekeerde Jood uit Pontus, echtgenoot van Priscilla (of Prisca), die Paulus de eerste keer ontmoette in Korinthe (Hand. 18:2). Hij en Paul werkten samen als tentenmakers. Aquila en Priscilla waren als Joden verdreven uit Rome door een edict van keizer Claudius. Ze reisden met Paulus naar Efeze, waar ze in staat waren om Apollos nader in te lichten en geestelijk te helpen (Hand. 18:18-26).

  Aquila_Priscilla_Apollos_Gilbert_Beers.jpg

  Afbeelding: Aquila en zijn vrouw Prisca, tentenmakers, spreken met Apollos
  (c) V. Gilbert and Arlisle F. Beers[1] 
   

  Ze waren nog te Efeze toen Paulus schreef:

  1Co 16:19  U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis
  (TELOS)

  Ze waren in Rome toen de brief aan de heiligen daar werd geschreven, waarin Paulus zei dat ze voor zijn leven hun hals gewaagd hadden, en dat alle gemeenten van de volken hen danken.

  Ro 16:3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus
  Ro 16:4 (die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben; niet ik alleen dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken),

  (TELOS)

  Nog in zijn laatste brief zendt Paulus zijn groeten aan hen.

  2Ti 4:19 Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus.
  (TELOS)

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Aquila. Hieruit is op 23 nov. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Afbeelding ontleend aan VisualBibleAlive.com, bronpagina.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.