Arthahsasta

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Arthasasta

  Arthahsasta, ook genoemd Artaxerxes Langhand of Artaxerxes I Longimanus, was 465-424 v.C. koning van het Perzische rijk. Hij wordt genoemd in de Bijbelboeken Ezra (4:7; 7:1v) en Nehemia (2:1).

  Zijn Perzische naam luidt Arthakhsatra, later Ardeshir. In het Hebreeuws: Artachsjasta. In het Grieks: Ἀρταξέρξης; Artaxerxes. De NBG51-vertaling heeft Artachsasta. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft Artaxerxes.

  Hij behoorde tot het koningshuis van de Achaemeniden, gesticht door Kores (Cyrus II de Grote). Hij was de jongste zoon en opvolger van Ahasveros (= Xerxes I), die samen met zijn oudste zoon Darius door een paar hovelingen was vermoord. De jongste zoon wist evenwel te ontsnappen, besteeg de troon en liet de schuldigen terechtstellen.

  Deze troonswisseling sloot voor het Perzische Rijk een periode van expansie af. Het 41 jaar lang durende bewind van Artaxerxes I was betrekkelijk rustig en luidde een periode in waarin de wapens zouden plaatsmaken voor de diplomatie. De betrekkingen met aartsvijand Griekenland werden in 449 v.Chr. genormaliseerd door de zogenaamde Vrede van Callias, en toen kort daarop in Griekenland de Peloponnesische Oorlog uitbrak was Perzië van alle buitenlandse zorgen bevrijd. Tegelijkertijd begon bijna onmerkbaar het verval en werd het rijk zwakker.

  Ten tijde van Arthahsasta treedt in Juda de profeet Maleachi op (450 v.C.). In 445 keert voor de derde maal een groep Joodse ballingen terug naar het land Israël, ditmaal onder leiding van Nehémia. In de periode 445-433 herbouwt Nehemia Jeruzalem. In de dagen van Arthahsasta schreven de tegenstanders van de herbouw van Jeruzalem een brief aan de koning (Ezr. 4:7v).

  Ezr 4:7 In de dagen van Arthahsasta schreven Bislam, Mithredath en Tabeël en de overigen van zijn ambtgenoten naar Arthahsasta, de koning van Perzië. De tekst van de brief was geschreven in Aramees [schrift] en in het Aramees vertaald. (HSV)

  Arthahsasta was gedurende 41 jaar koning van het Perzische Rijk tot aan zijn dood in 424 v.Chr. Hij overleed op dezelfde dag als zijn echtgenote en werd opgevolgd door zijn zoon Xerxes II.

  Bron

  Artaxerxes I, artikel op Wikipedia.nl. Hiervan is enige tekst verwerkt op 23 jan. 2016.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.