Babylonische rijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Geschiedenis
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ylonische_rijk

  Het Babylonische rijk, met de hoofdstad Babel (of Babylon), was een koninkrijk in het Tweestromenland van ca. 1800 tot 539 v.C. Bekende koningen zijn Hammurabi, de eerste koning van het Oud-Babylonische Rijk; Nabopolassar, de eerste koning van het Nieuw-Babylonische of Chaldese Rijk. Onder leiding van de Chaldese koning Nebukadnezar onderwierp het Juda en voerde het in een aantal fasen weg in ballingschap.

  Babylonie_Hammurabi.jpg

  Kaart[2]: gebiedsuitbreiding door Hammurabi, de eerste koning van Oud-Babylonische rijk, 
  in de 1e helft van de 18e eeuw v.C.

  6e_eeuw_v_C-Midden_Oosten-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: Babylonië (Babylonische Rijk) in de 6e eeuw v.Chr.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  De opperste god van de Babyloniërs was Merodach (of Mardoek, ook gespeld Marduk). Hij droeg de titel 'Bel' (='heer'). Hij werd daarom ook genoemd Bel-Merodach. De Babyloniërs vereerden hem als de koning van hemel en aarde. Hij was de beschermgod van de stad Babel. De naam 'Babel' betekent 'poort van Bel'. Door de dienst van de profeet Jeremia kondigde God het strafgericht over Bel aan:

  Jeremia 50:2 Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen, hef een banier omhoog, laat het horen, verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd. Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.
  Jeremia 51:44 Ik zal Bel in Babel straffen, Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen. De heidenvolken zullen niet meer naar hem toestromen. Zelfs de muur van Babel is gevallen!
  (HSV)

  Een andere Babylonische god was Nebo, de zoon van de god Merodach. Nebo is de god van de wetenschap en de schrijfkunst. Ook wordt hem het wereldbestuur toegedicht. Hij is de zoon van Merodach. Veel namen van Babylonische koningen zijn samengesteld met de naam Nebo, zoals Nabonassar, Nabopolassar, Nebukadnezar en Nabunit. Op een inscriptie in Nebo's tempel te Borsippa noemt koning Nebukadnezar zich "vereerder van Nebo". De profeet Jesaja profeteerde over Nebo:

  Jesaja 46:1 Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgods[beelden] zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide [dieren].
  (HSV)

  Koning Nebukadnezar kreeg eens een door God ingegeven droom (zie Dan. 2), waarin het rijk van Babel wordt geschilderd als het eerste van vier wereldrijken (Babylonische rijk, Medisch-Perzische rijk, Grieks-Macedonische rijk, Romeinse rijk). Het Babylonische rijk wordt voorgesteld als het goudenhoofd van het statenbeeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag. Het rijk van Babel is het hoofd, het is van zuiver goud.

  In Dan.7 wordt het rijk voorgesteld als een leeuw. Ook Gods woord door de dienst van Jeremia noemt het rijk een leeuw.

  Jer 4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone.
  (SV)

  Israël heeft geleden door de koning van Babel:

  Jeremia 50:17 Israël is een opgedreven schaap, leeuwen hebben [het] opgejaagd. Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden, en ten slotte heeft deze, Nebukadrezar, de koning van Babel, zijn beenderen verbrijzeld.
  (HSV)

  Het koninkrijk van Babel zou worden vernietigd in het oordeel dat God over alle vier bovengenoemde rijken (Dan. 2 en 7). Babel is gevallen en gebroken; het was niet te genezen (Jes.21:9; Jer.51:7-10).

  Als onderdeel van het samenstel van vier wereldrijken zal het in de toekomst geheel en al vernietigd worden als Jezus Christus zijn rijk opricht (Dan.2 en 7).

  Geschiedenis

  Enkele notitie om te beginnen

  ca. 600: hangende tuinen van Babylon.

  Bronnen

  Jaap Fijnvandraat, Het geheimenis van Babylon,artikel op JaapFijnvandraat.nl

  Bijbels Theologische Encyclopedie, 2008, s.v. Nebo. Onderdeel van de Online Bible. 

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.  

  2. ↑ Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Auteur: MapMaster, 18 febr. 2008. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Babylonie_Hammurabi.jpg
  Geen beschrijving
  99.53 kB14:58, 25 jan 2013AdminActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.