Bartholomeüs

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...tholome%C3%BCs

  Bartholomeüs (ook gespeld Bartolomeüs) was een van de twaalf apostelen van de Heer Jezus.

  Zijn naam is in het Grieks van het Nieuwe Testament βαρθολομαιος Bartholo’maios. d.i. ‘zoon van Tholomeüs’ en komt 4x voor. De naam is van Aramese oorsprong, Bartolmaï,  en betekent ‘zoon van Tolmaï. Het Strongnummer is 918. In het Engels is zijn naam Bartholomew. Frans: Barthélemy. Duits: Bartholomäus.

  Gewoonlijk houdt men hem voor dezelfde, die in Joh. 1: 46 Nathanaël genoemd wordt. ‘Zoon van Tolmai’ kan de bijnaam van Nathanaël zijn geweest, die daardoor naar zijn vader werd bijgenaamd.

  Lu 6:13 En toen het dag was geworden, riep Hij zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde:
  Lu 6:14 Simon, die Hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartholomeüs,
  Lu 6:15 Mattheus, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeus, Simon, bijgenaamd de Zeloot, Judas, de broer van Jakobus,
  Lu 6:16 en Judas Iskariot, die de verrader is geworden.
  (TELOS)

  Van zijn apostolische werkzaamheid is niets met zekerheid bekend.

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Bartholomeüs' is op 8 aug. 2015 verwerkt.

  Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.