Bedrog

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bedrog

  Bedrog is het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen. Bedrog is meestal zondig. Een bedrieger is iemand die bedrog pleegt. Satan, de vorst der duisternis, doet zich voor als een engel van het licht.

  In het Nieuwe Testament wordt in de volgende verzen geschreven over bedrog (TELOS-vertaling):

  Mr 7:22  diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand;
  Joh 1:47  (1-48) Jezus zag Nathanael naar Zich toe komen en zei van hem: Zie, waarlijk een Israeliet in wie geen bedrog is.
  Hnd 13:10  O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien?
  Ro 3:13  ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’;
  Col 2:8  Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus.
  1Th 2:3  Want onze vermaning was niet uit bedrog, noch uit onreinheid, noch met list.
  2Th 2:10  en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden.
  1Pe 2:1  Legt dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarijen, afgunst en alle kwaadsprekerijen.
  1Pe 2:22  Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden’,
  1Pe 3:10  ‘Want laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog;

  Een niet-zondig, aanvaardbaar geval van bedrog lijkt de daad van Michal te zijn:

  1Sa 19:11 Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om hem te bewaken en om hem ‘s morgens te doden. Michal, zijn vrouw, vertelde David echter: Als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood.
  1Sa 19:12 Michal liet David door een venster neer. Hij ging op de vlucht en ontkwam.
  1Sa 19:13 Michal nam vervolgens een afgodsbeeld en legde het in het bed. Zij legde een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe.

  (HSV)

  Een bekend geval van bedrog in de Bijbel is dat van Jacob, die zich aan zijn blinde vader voordeed als zijn broer Ezau en zodoende de zegen van de eerstgeborene verkreeg. Later werd Jacob bedrogen door zijn oom Laban, die hem Lea tot vrouw gaf in plaats van haar zus Rebecca. De bedrieger bedrogen. 

  Enkele nieuwsberichten over gevallen van bedrog:

  Steeds vaker import nep-oldtimers
  Criminelen proberen steeds vaker nep-oldtimers te importeren. De Rijksdienst voor het Wegverkeer RDW heeft het afgelopen jaar al een paar keer een imitatie van een dure auto ontdekt. Zo kwam er een extreem goed nagemaakte nep-Bugatti uit het buitenland binnen. De koper van zo'n imitatie-auto wordt zwaar gedupeerd. Een zeldzame Bugatti kan wel miljoenen euro's waard zijn, terwijl daar bij een nepper een nulletje af moet, zegt de Rijksdienst.
  (Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 6 sept. 2012)

  Veel jongeren vervalsen legitimatiebewijzen
  Een op de drie jongeren maakt gebruikt van een vervalst of geleend legitimatiebewijs om een uitgaansgelegenheid binnen te komen. Een op de zeven doet dat om drank te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Alcoholpreventie onder 820 scholieren van 12 tot en met 17 jaar. Jongeren gebruiken meestal een kopie van een identiteitsbewijs waarop ze gegevens hebben veranderd, of lenen een legitimatiekaart van een oudere kennis. Alcohol mag in Nederland niet worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Sinds 1 januari geldt in Nederland een legitimatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder; de meeste jongeren gaven aan hiervan op de hoogte te zijn.
  (Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 7 apr. 2005)

  Jongen uit Kerkdriel verzint gijzeling
  Een 14-jarige jongen uit Kerkdriel heeft de politie enkele weken werk bezorgd met een verzonnen gijzeling. De jongen deed begin deze maand aangifte van de gijzeling. Hij zou enkele dagen tegen zijn zin zijn vastgehouden in een woning in Kerkdriel door een 19-jarige plaatsgenoot. Een 17-jarig meisje bevestigde het verhaal en deed ook aangifte. In de loop van het onderzoek kwamen zoveel vragen naar voren, dat de politie de jongen en het meisje deze week opnieuw verhoorde. Daarbij vielen ze door de mand. De politie heeft nog geen idee waarom de jongen de gijzeling heeft verzonnen. Justitie maakte woensdag bekend dat ze steeds vaker vervolging instelt wegens valse aangiften. De politie gaat de kosten van het onderzoek naar de verzonnen gijzeling op de 14-jarige jongen verhalen.
  (Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 26 aug 2004)

  Via internet worden bedrieglijke berichten (e-mail) verzonden, om aan de ontvangers persoonlijke gegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) te ontfutselen. Met deze gegevens kunnen bankrekeningen worden geplunderd. Voorbeeld:

   
  -------- Origineel bericht --------
  Onderwerp: Uw Online Bankieren wordt geblokkeerd
  Datum: Fri, 02 Mar 2012 13:07:30 GMT
  Van: Miranda R. Amitrano <amitranom@mville.edu>
   
  Uw Online Bankieren wordt geblokkeerd
   
  Geachte klant,
   
  Abn Amro is niet in staat om uw rekening te verifieren. Uw rekening moet zo snel mogelijk gecontroleerd worden. Uw  kunt dit doen door de onderstaand link te klikken.
   
  http://ideiasvirtuais.com.br/osco/abn/
   
  U zal gecontacteerd worden door een van onze medewerkers van ABN AMBRO voor meer informatie over dit nieuwe systeem
  Hoogachtend,
  Customer Service.
  2011 ABNAMRO Bank N.V. Nederland 
   

  Satan en zijn engelen zijn bedriegers. Ze kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als overledenen tijdens séance-sessies van mediums, die menen in contact te komen met overledenen. Gezien de vele getuigenissen van mensen over hun ontmoetingen met ufonauten, kunnen demonen zich kennelijk ook voordoen als ruimtevaarders afkomstig van een andere beschaving in het heelal. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.