Bekennen (geslachtsgemeenschap)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...tsgemeenschap)

  Bekennen is het woord dat de Statenvertaling gebruikt voor het Hebreeuwse yada', dat meestal weten, kennen betekent, doch in meerdere Schriftplaatsen de betekenis heeft van 'geslachtsgemeenschap hebben', dat is een intiem kennen.

  Het Nederlandse woord 'bekennen' is een samenstelling van 'be' (= van) en 'kennen' (= bemerken, kennen, weten). Vergelijk 'bekend'.

  De eerste verzen in de Bijbel waarin het Hebreeuwse werkwoord yada' voorkomt tonen beide de gewone betekenis van kennen en de bijzondere betekenis van intiem kennen in de vorm van seksuele omgang.

  Ge 3:5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
  Ge 3:7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij
  werden gewaar, dat zij naakt [waren]; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.
  Ge 3:22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een,
  kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
  Ge 4:1 En Adam
  bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde, Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!
  Ge 4:9 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waar [is] Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik
  weet [het] niet; [ben] ik mijns broeders hoeder?
  Ge 4:17 En Kaïn
  bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch.
  Ge 4:25 En Adam
  bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, [sprak] [zij], een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen.
  (SV)

  Bronnen

  'Bekennen' op Etymologiebank.nl 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.