Bered

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Bered

  Bered is in de H. Schrift een plaatsnaam en een eigennaam:

  1. Bered, een plaats in het zuiden van Kanaän in de buurt van de waterbron Lachai-Roï, Ge 16:14.
  2. Bered, een Efraïmiet, blijkbaar de kleinzoon van Efraïm, 1 Kron. 7:20.

  De Hebreeuwse naam Bered komt alleen in die twee Schriftplaatsen voor en betekent ‘hagel’ of ‘gesprenkeld’, van het werkwoord barod, ‘hagelen, hagel vallen’ [1]. De Griekse naam is Barad.

  Plaats Bered
  De plaats Bered lag in de woestijn Sur, zuidwestelijk van Berseba. Tussen Kades (Kades-Barnea) en Bered lag de bron Lachai-Roï (= ‘de Levende Die naar mij omziet’), waar God naar de gevluchte Hagar had omgezien, Gen. 16:14.

  Ge 16:14 Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; zie, hij ligt tussen Kades en Bered.
  (HSV)

  Uittocht_uit_Egypte-Wolters.jpg

  Kaart[4] met de plaatsen Berseba en Kades Barnea. Bered wordt niet aangegeven. 
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Bered kan met redelijke zekerheid worden vereenzelvigd met Haloetsah[2], ongeveer 24 km ten zuidwesten van Berseba. Daar zijn de overblijfselen van een grote stad gevonden die in de Byzantijnse periode zo'n 20 duizend inwoners telde[3].

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Bered. Hieruit is op 1 maart 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Voetnoot

  [1] S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Bered. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler. Het Hebreeuws-Nederlands lexicon van de Online Bible, een digitale uitgave van Importantia, noemt als betekenis alleen ‘hagel’. 

  2. ↑ Volgens Bromiley, Geoffrey W., The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. S.v. Bered.

  3. ↑ Geoffrey W. Bromiley, aangehaald werk, s.v. Bered.

  4. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.