Chronologische volgorde der bijbelboeken

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...r_bijbelboeken 

  Onderstaande tabel is een overzicht van de bijbelboeken in de volgorde van hun ontstaanstijd, in het bijzonder van het begin van hun ontstaanstijd. De jaartallen zijn niet zeker, maar te nemen als benadering.
   

  Bijbelboek Tijd van ontstaan Opmerking
  Job 2000-1800 v.C. Hoewel Job boven Genesis staat, heeft Mozes mogelijk uit geschreven bronnen geput die veel ouder zijn dan Job, maar Mozes is de menselijke auteur van Genesis en hij leefde waarschijnlijk later dan Job.     
  Genesis 1450-1410 v.C.       
  Exodus  1450-1410 v.C.       
  Leviticus 1450-1410 v.C.       
  Numeri 1450-1410 v.C.       
  Deuteronomium 1450-1410 v.C.       
  Jozua ?      
  Richteren ?      
  Psalmen 1440-586 v.C.      
  Ruth 1375-1050 v.C.      
  1 Samuël ?      
  Spreuken 950 v.C.      
  Hooglied 950 v.C.      
  Prediker 935 v.C.      
  2 Samuël 930 v.C.      
  1 Koningen ?      
  2 Koningen ?      
  Obadja 853-841 v.C. / 627-586 v.C.      
  Joël 835-796 v.C.      
  Jonah 785-760 v.C.      
  Amos 760-750 v.C.      
  Micha 742-687 v.C.      
  Hosea 715 v.C.      
  Jesaja 700-680 v.C.      
  Nahum 663-612 v.C. Het gezicht van Nahum geschiedde vóór de verwoesting van Ninevé door de Babyloniërs in 612.
  Zefanja 640-621 v.C. Het woord van de HEER geschiedde tot de profeet in de dagen van Josia (640-609), vóór de verwoesting van Ninevé door de Babyloniërs in 612.
  Jeremia 627-586 v.C.      
  Habakuk 612-588      
  Klaagliederen 586 v.C. 587 v.C. verovering en verwoesting van Jeruzalem
  Ezechiël 570 v.C.      
  Daniël 535 v.C.      
  Haggaï 520 v.C.      
  Zachariah 520-480 v.C.      
  Esther 483-471 v.C.      
  Ezra 450 v.C.      
  Nehemia 445-432 v.C.      
  1 Kronieken 430 v.C.      
  2 Kronieken 430 v.C.      
  Maleachi 430 v.C.      
  Galaten 49 na Christus      
  Jacobus 49 volgens sommigen vóór de apostelvergadering te Jeruzalem in 50 n.C.
  1 Thessalonisenzen 51      
  2 Thessalonisenzen 51-52      
  1 Corinthiërs 55      
  Marcus 55-65      
  2 Corinthiërs 55-57      
  Romeinen 57      
  Efeziërs 60      
  Lucas 60      
  Colossenzen 60      
  Filemon 60      
  Mattheüs 60-65      
  Filippenzen 61      
  1 Petrus 62-64      
  Handelingen 63-70      
  Titus 64      
  1 Timotheüs 64      
  Judas 65      
  2 Timotheüs 66/67      
  2 Petrus 67      
  Hebreeën ? vóór de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr.
  Johannes 85-90 Er zijn echter argumenten voor een datering vóór de verwoesting van Jeruzalem, zie Evangelie naar Johannes
  1 Johannes 85-90      
  2 Johannes 90      
  3 Johannes 90      
  Openbaring 95      

  Bronnen

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.