Christelijk onderwijs

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...lijk_onderwijs

  Christelijk onderwijs omvat onderwijs in de christelijke leer en onderwijs op christelijke grondslag. Christelijk dagonderwijs aan kinderen in scholen is in Nederland een vorm van ‘bijzonder onderwijs’ en in Vlaanderen een vorm van ‘vrij onderwijs’.

  Bijzonder onderwijs

  Het bijzonder onderwijs is een onderwijsorganisatievorm in Nederland die door anderen dan de overheid bestuurd wordt. Vaak is dit een stichting of een vereniging. Het bijzonder onderwijs bestaat naast het openbaar onderwijs dat uitgaat van en bestuurd wordt door een overheid, vaak een gemeente.

  De Onderwijswet van 15 mei 1933 in Nederland zegt in artikel 65: ‘Onder bijzonder onderwijs van een bepaalde richting moet worden verstaan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van een van de richtingen, welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk terrein openbaren.’

  Particulieren of kerkelijke instellingen beginnen veelal een stichting of vereniging voor bijzonder onderwijs om een bepaalde levensbeschouwelijke, godsdienstige, maatschappelijke of onderwijskundige visie te kunnen vormgeven.

  Het bijzonder onderwijs kan onderverdeeld worden in:

  • confessioneel bijzonder onderwijs
  • algemeen bijzonder onderwijs.

  Van ouders wordt verwacht dat zij de visie en uitgangspunten van de school (de grondslag) onderschrijven. Sommige bijzondere scholen vinden het voldoende als de ouders de grondslag respecteren.

  Volgens cijfers van het Nederlandse ministerie van OCW en het CBS bezochten in 2009 in Nederland 71,13% van de leerlingen een bijzondere school voor Primair of Voortgezet Onderwijs tegenover 28,87% van de leerlingen een openbare school.

  Bijzonder onderwijs moet niet verward worden met met speciaal onderwijs, onderwijs met speciale aandacht en voorzieningen voor leerlingen met leermoeilijkheden ten gevolge van een ziekte of handicap.

  Evangelisch onderwijs

  Het Evangelische Onderwijs is sinds 1998 een aparte stroming binnen het Nederlandse onderwijsbestel. De evangelische zuil onderscheidt zichzelf van andere gevestigde kerkelijke stromingen door niet het accent te leggen op zogenoemde belijdenisgeschriften, maar op de persoonlijke omgang met God door Jezus Christus en de wedergeboorte uit de Heilige Geest. (Zie Evangelische beweging).

  De Nederlandse overheid heeft erkend dat de evangelische beweging een afzonderlijke richting vertegenwoordigt welke zich in het Nederlandse volk op geestelijk terrein openbaart. De landelijke zuil voor evangelisch onderwijs werd erkend tijdens een vervolgdebat over het Plan van Scholen op 29 september 1998.

  Vóór 1998 waren er al evangelische basisscholen door gemeentelijke overheden erkend, waaronder de Morgenster in Amsterdam.

  Bronnen

  Art. Bijzonder onderwijs, Wikipedia.nl. tekst hiervan is verwerkt op 28 dec. 2014.

  Artikel ‘Historie’ van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland, op PEON.nl, geraadpleegd 28 dec. 2014. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.