Chronologie - van Noach tot Abraham (3)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ch_tot_Abraham

  In het artikel Chronologie - van Noach tot Abraham (2) is een andere interpretatie voorgesteld voor het geslachtsregister, genoemd in Gen. 11. Dit leidt tot onderstaande tijdrekening.

  Opm. * Eerste kolom: aantal jaren sinds de geboorte van Noach.  * Tweede kolom: jaartallen, er van uit gaande dat in 1880 voor Christus Abraham uit Haran vertrok.

  0 4666 Gen. 5:29 Noach geboren  
  400 4266 Gen. 11:10 Sem geboren  
  600 4066 Gen. 6:10/7:6 ZONDVLOED  
  865 3801 Gen. 11:10 Arfachsad geboren  
  900 3766 Gen. 11:11-12 Sem 500 jr Arfachsad 35 jr
  950 3716 Gen. 9:28-29 Noach overleden  
  1238 3428   Selah geboren,  zoon van Kenan
  1266 3400 ca Gen. 11 MISLUKKING TORENBOUW
  1268 3398 Gen. 11:13-14 Arfachsad 403 jr Selah 30 jr
  1607 3059   Heber geboren  
  1641 3025 Gen. 11:15-16 Selah 403 jr Heber 34 jr
  2007 2659   Peleg geboren  
    2659   VERDELING   DER AARDE
  2037 2629 Gen. 11:17-18 Heber 430 jr Peleg 30 jr
  2184 2482   Rehu geboren  
  2216 2450 Gen. 11:19-20 Peleg 209 jr Rehu 32 jr
  2361 2305   Serug geboren  
  2391 2275 Gen. 11:21-22 Rehu 207 jr Serug 30 jr
  2532 2134   Nahor geboren  
  2561 2105 Gen. 11:23-24 Serug 200 jr Nahor 29 jr
  2581 2085   Terah geboren  
  2651 2015 Gen. 11:25-26 Nahor 119 jr Terah 70 jr
  2711 1955   Abraham geboren  
  2786 1880 Gen. 11:32/12:4 Terah 205 jr Abraham 75 jr
  2810 1856 Gen. 18 en 19 VERWOESTING SODOM EN G.
           

  Wanneer men bovenstaand tijdpad overziet, mag men veronderstellen, dat voor de toenmalige bevolking zeer ingrijpende ontwikkelingen hebben plaats gehad. Te denken valt dan aan:

  * het mesozoïcum. In Bijbelse context verstaat men daaronder de heftige nawerkingen van het zondvloedgebeuren. Men zie daarover het artikel Zondvloed en het mesozoïcum . Deze periode zal eindigen in de ontwikkeling van de alpiene gebergten (Alpen b.v.).

  * de alpiene gebergtevorming. Dat moet een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest en er toe hebben geleid dat op drift geraakte bevolkingsgroepen elkaar vonden in de Vlakte van Sinear (na het overlijden van Noach, c.a. 3600 voor Christus?). Men zie daarover het artikel Zondvloed en gebergtevorming.

  * klimaatschommelingen vanwege de gebergtevorming.

  * culturele ontwikkeling. Vóór het mislukken van de torenbouw ontwikkelde zich de cultuur van het vroegchalcolithicum. (zie het artikel Mesopotamië - torenbouw )

  * de mislukking van de torenbouw met grote sociale onrust. Daarna ontwikkelde zich de cultuur van het middenchalcolithicum. Europa kent een zeer sterke temperatuurdaling, met in het noordelijk deel van Europa een ijstijdperiode. (zie het artikel Mesopotamië - na de torenbouw )

  * de verdeling der aarde. In Noord-Europa einde ijstijd. In Mesopotamië begint de oude bronstijd. (zie het artikel Mesopotamië - Peleg )

  Lit.: Visser, W. de  Herschreven Geschiedenis. Bijdrage aan de vorming van een Bijbels paradigma. (Zoetermeer 2010)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.