Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...formato_(CSFR)

  Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (letterlijk 'studentengemeenschap op gereformeerde grondslag'; afkorting CSFR), opgericht in 1951, is een landelijke christelijke studentenvereniging in Nederland, op de grondslag van de Bijbel en de Drie formulieren van Enigheid. De vereniging is er in de eerste plaats voor studenten uit de gereformeerde gezindte. Het doel is opbouw, toerusting en vriendschap. Anders gezegd: ontmoeting, overtuiging (bijbel, belijdenis) en ontplooiing (vorming). Samen zoeken de studenten om, vanuit de grondslag, het persoonlijke leven in de studietijd en daarna in de maatschappij vorm te geven.

  De leden ontmoeten elkaar in kringen, waarin de Bijbel bestudeerd wordt en cultuurfenomenen en andere wereldbeschouwingen kritisch worden beschouwd. Naast deze kringen worden er lezingen georganiseerd naar aanleiding van een jaar- of halfjaarthema. Ook organiseert men niet-studie activiteiten als maaltijden, lenteduik, verenigingsweekenden, sportdagen, enz.

  De vereniging telt plaatselijke afdelingen die disputen worden genoemd. Er zijn (anno 2009) negen disputen, verspreid over steden met een universiteit of HBO-instelling. 

  De CSFR onderscheidt zich van andere christelijke studentenverenigingen in Nederland door de nadruk op studie.

  Meer informatie

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.