DVZ Zorgverzekeringen

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...gverzekeringen

  DVZ Zorgverzekeringen (DVZ) was van 1923 - 2012 een christelijke zorgverzekeraar in Nederland, die in 2011 31.000 verzekerden telde. DVZ fuseerde op 1 jan. 2012 met Pro Life. Na deze fusie is Pro Life de enige zorgverzekeraar in Nederland met een christelijke identiteit.

  Op klanttevredenheid scoorde DVZ jaren als een van de besten (stand 2011). De zorgverzekering van DVZ was een onderdeel van die van Achmea. 

  "De Bijbel is ons uitgangspunt," zei DVZ[1]. De verzekeraar ging uit van de achtbaarheid en beschermwaardigheid van het menselijk leven. De verzekeringspolis bood daarom geen dekking voor zwangerschapsafbreking, euthanasie en geslachtsveranderende ingrepen. DVZ bood extra diensten met het lidmaatschap van de Nederlandse Patiënten Vereniging, aanbieding van een levenswensverklaring en vergoeding van Natural Family Planning (anno 2011). Er was een ruime dekking voor verpleging en verzorging in een hospice en voor psychosociale hulp door christen hulpverleners (anno 2011). Verzekerden konden ondersteuning krijgen bij het zoeken naar christelijke zorgverleners. Bij medisch-ethische vragen kon men hulp vragen van een vertrouwensarts.

  Geschiedenis

  DVZ werd in 1923 als plaatselijke vereniging voor ziekenhuisverpleging in Katwijk opgericht onder de naam De Verpleging. Aanleiding was een bezuinigingsmaatregel van de overheid. De verpleging die in Academische Ziekenhuizen eerst door de overheid werd betaald, werd vanaf 1922 in rekening gebracht aan de patiënt. De kosten vormden voor veel mensen een beletsel. Alom werd de noodzaak van een fonds voor ziekenhuisverpleging gevoeld. Daarop richten de christelijke besturenbond, middenstandsbond en werkliedenverenigingen uit Katwijk gezamenlijk een vereniging ziekenhuisverpleging voor heel Katwijk op. In 1993 werd de naam De Verpleging gewijzigd in DVZ (afkorting van De Verpleging Ziektekostenverzekering). Met behoud van de christelijke identiteit sloot DVZ zich in 1997 aan bij de grote zorgverzekeraar Achmea. Op 1 januari 2013 fuseerde DVZ met Pro Life.

  Meer informatie

  Website van DVZ: www.DVZ.nl

  Bronnen

  Persbericht door DVZ Zorgverzekeringen, 20 november 2007.

  Voetnoten

  1. ↑ “Als christelijke zorgverzekeraar is de Bijbel ons uitgangspunt,” zegt een advertentie van DVZ in 2011.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.