Debora (voedster)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ora_(voedster)

  Debora was de voedster in dienst van Rebekka. De naam betekent ‘honigbij’, ‘bij’. Debora reisde met Rebekka mee naar haar nieuwe vaderland Kanaän.

  Ge 24:59 Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen.
  (SV)

  Later sloot Debora zich bij Rebekka’s zoon Jacob aan. Zij stierf nabij Bethel, en werd door Jakob begraven onder een eik die hij noemde ‘Allon Bachuth’ (= ‘treureik’, ‘klaageik’, ‘eik van het geween’ (Gen 35:8), omdat zij Debora daar beklaagd en beweend hebben.

  Ge 35:8 En Debora, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onder aan Beth-el; onder dien eik, welks naam hij noemde Allon-
  bachuth.
  (SV)

  De voedster Debora moet onderscheiden worden van de richteres Debora. 

    

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te verbeteren)
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.