Dedan

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Dedan

  Dedan (= 'lieveling') is in de Bijbel een naam die verwijst naar de volgende personen en landstreken:

  1. Zoon van Joksan en een kleinzoon van Abraham en diens bijvrouw Ketura.

   1Kr 1:32 De zonen van Ketura, de bijvrouw van Abraham: zij baarde Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. De zonen van Joksan waren Sjeba en Dedan.
   (HSV)

   Ge 25:3 Joksan verwekte Sjeba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümmieten.
   (HSV)

   De nakomelingen deze Dedan bewoonden waarschijnlijk de grenzen van Idumea (= Edom).

  2. Landstreek genoemd in Jer. 25:23; 49:8; Ezech. 25:13. Het staat meer dan eens in deze profetieën in verband met Edom, zodat de streek waarschijnlijk was verbonden met de nakomelingen van Abraham.

  3. Tweede zoon van de Chamiet Raema (Gen. 10:7; 1 Kron 1:9). Afstamming: Noach → Cham → Cush → Raema → Dedan. Zijn nakomelingen zouden gewoond hebben op het Arabisch schiereland (zie 4.).

  4. Landstreek of Arabische handelsstad of handelsvolk op het Arabische schiereiland, genoemd in Ezech. 27:15,20; 38:13 en blijkbaar een andere plaats dan de onder 2. genoemde landstreek met dezelfde naam[1]. Waarschijnlijk een landstreek waar de nakomelingen van Cush, waaronder Dedan (zie 3.) zich vestigden.

  Veroveringen door Cyrus de Grote (Kores) - Perzische Rijk - Access Foundation.jpg

  Kaart[2]: Dedan (zie 4.) gelocaliseerd aan de Rode Zee. 

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Dedan. Hieruit is op 23 juli tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Dedan. Hieruit is op 23 juli 2012 tekst genomen en vewerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Sommigen echter houden 2. en 4. voor dezelfde streek of stad. Volgens de Christelijke Encyclopedie (1925-1931) s.v. Dedan, was Dedan een Arabische handelsstad in het zuidelijk gedeelte van de Perzische zeeboezem, waar waarschijnlijk Cuschieten (zie 3.) en Keturische Arabieren (zie 1.) zich met elkaar vermengden. Een ruinestad in Hedschas draagt nog de naam Daïdan.  

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.  
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.