Demas

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Demas

  Demas was een medearbeider van Paulus, die de apostel in de steek liet.

  Hij wordt genoemd in de volgende Schriftplaatsen: Col 4:14; 2Tim. 4:10; Filem. 1:24.

  Zijn naam in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament is δημας Demas. De naam komt 3x voor in de Bijbel. Strongnummer: 1214. Betekenis: “regeerder van het volk".

  Deze medehelper van de apostel wordt in de brief van Paulus aan Filemon, geschreven tijdens zijn gevangenschap in Caesarea ca. 58 na Chr., een medearbeider genoemd.

  Flm 1:24 Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, mijn medearbeiders. (TELOS)

  Demas wordt ook genoemd in de brief van Paulus aan de Colossenzen, geschreven tijdens de gevangenschap van de apostel in Ceasarea (ca. 58 na Chr.) of Rome (ca. 61 na Chr.).

  Col 4:14 U groet Lukas, de geliefde arts, en Demas. (TELOS)

  Ook hier bleekt Demas in tegenwoordigheid van Lukas te zijn.

  Toen Paulus in Rome gevangen zat (ca. 61 na Chr.) liet Demas de apostel in de steek liet, en ging naar Thessalonica. Paulus noemt de reden voor het vertrek van Demas: ‘daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen’. Lukas daarentegen bleef bij Paulus.

  2Ti 4:9  Beijver je spoedig tot mij te komen;
  2Ti 4:10 want Demas heeft mij verlaten, daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen, en is naar Thessalonika gereisd, Crescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.
  2Ti 4:11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst.
  (TELOS)

  Paulus_reis_naar_Rome-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: ligging van Rome (Italië) en Thessalonica (Macedonië).

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.