Denaar

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Denaar

  De denaar of denarie was een zilveren munt van de Romeinen. De munt wordt genoemd in Mt. 18:28; 20:2, 9, 13; 22:19; Marc. 6:37, 14:5; Luc. 7:41; Opb. 6:6. Een denaar was het gewone dagloon. 

  Denaar_Tiberius.jpg
  Foto[2]: Denaar met de beeltenis van Tiberius, Romeins keizer van 14 -37 na Chr., ten tijde van Jezus' omwandeling op aarde.
   

  Munten_Meyers.jpg

  Afb.: Munten uit de oudheid[1]. Links en rechts van de twee grootste munten zijn denaren afgebeeld.
  De denaar links toont de beeltenis en het opschrift van keizer Julius Ceasar.

  (Klik op de afbeelding om deze te vergroten) 

  Lat. denarius; Eng. denarius; Du. Denar. De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling hebben 'penning(en)'. De Telos-vertaling heeft 'denaren', 'denaar'. De WV95-vertaling heeft 'denariën', 'denarie'. De NBV-vertaling heeft 'denarie'. De Naardense bijbelvertaling heeft 'dinar'.

  De verbaasde leerlingen vroegen aan hun Meester of zij voor tweehonderd denaren brood voor de menigte moesten gaan kopen.

  Mr 6:35 En toen het al laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot Hem en zeiden: De plaats is woest en het is al laat; 
  Mr 6:36 stuur hen weg, opdat zij naar de velden en dorpen in de omtrek gaan en voor zichzelf iets te eten kopen. 

  Mr 6:37 Hij echter antwoordde en zei tot hen: Geeft u hun te eten. En zij zeiden tot Hem: Moeten wij voor tweehonderd denaren brood gaan kopen en hun te eten geven?
  (TELOS)

  In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard betaalt de Heer des huizes de arbeiders elk een denaar als loon voor hun arbeid van die dag.

  Mt 20:2 Toen hij het nu met de arbeiders eens was geworden voor een denaar per dag, zond hij hen in zijn wijngaard. (TELOS)

  Een Romeinse denaar was in waarde gelijk aan 16 penningen = 16 x 4 kwadranten = 64 kwadranten. Voor 4 denarii kon je een lam kopen.

  Een denaar droeg de gelijkenis en het inschrift van de keizer (Mt 22:19-21), zie de afbeelding van de eerste denaar.

  Zijn huichelachtige tegenstanders vleiden Jezus en verzochten hem met de vraag of het geoorloofd is de keizer belasting te betalen. 

  Mt 22:18 Daar Jezus echter hun boosheid kende, zei Hij: Wat verzoekt u Mij, huichelaars?​
  Mt 22:19 Toont Mij de belastingmunt. Zij nu brachten Hem een denaar.
  Mt 22:20 En Hij zei tot hen: Van wie is dit beeld en dit opschrift?

  Mt 22:21 Zij zeiden tot Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tot hen: Geeft dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.
  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: Meyers Konversationslexikon. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892. Bronpagina.
  2. ↑ Bron: Wikimedia Commons, bronpagina. Gebruiksvergunning: public domain. 

   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Denaar_Tiberius.jpg
  Geen beschrijving
  12.07 kB07:00, 12 apr 2013Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.