Diadeem

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Diadeem

  Een diadeem (Grieks: diademaδιάδημα) is een sierlijke stoffen of metalen band op het hoofd, ten teken van rijkdom of waardigheid. Koninklijke personen dragen de diadeem als teken van koninklijke waardigheid.

  In de oudheid vinden we de diadeem in het Oude Egypte, Perzië en Griekenland. De Perzische koningen droegen een hoofddeksel (tiara) met daaraan een diadeem in de vorm van een blauwe band afgezet met wit. Het dragen van een diadeem werd overgenomen door de groter leiders van het Romeinse rijk.

  Diadeem_Gratianus.jpg
  Fig. Romeinse keizer Gratianus (367-383 na Chr.) met een diadeem

   Diadeem_Josephine.jpg
  fig. keizerin Josephine, de gemalin van Napoleon,
  met een prachtige kroonvormige diadeem

   Diadeem_Indiase_bruid.jpg
  fig. Indiase bruid met diadeem

  De grote draak in het boek Openbaring stelt de satan voor. De draak heeft zeven koppen met diademen:

  Opb 12:3 En er werd een ander teken gezien in de hemel; en zie, een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen.
  (TELOS)

  God zal zijn volk tot een prachtige diadeem zijn:

  Jes 28:5 Te dien dage zal de HERE der heerscharen tot een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk,
  Jes 28:6 en tot een geest des gerichts voor wie ten gerichte gezeten is en tot heldenkracht voor wie de strijd terugdringen naar de poort.
  (SV)

  Meer informatie

  • Artikel Diadeem op Wikipedia.nl
  • Artikel Diadem op Livius.org (Engels)

  Bronnen

  • De afbeelding van Gratianus is ontleend aan Livius.org; bronbestand
  • De afbeelding van Josephine is ontleend aan Art-Perfect.de
  • De foto van de Indiase bruid is een verkleinde uitsnede uit een foto afkomstig van Wikimedia.org. De oorspronkelijk foto valt onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding Gelijk delen 2.0 unported, welke licentie ook geldt voor de uitsnede, zie de bronpagina op Wikimedia.org
  • Artikel Diadeem op Wikipedia.nl
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.