Dinosaurussen

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Dinosaurus

  Dinosaurussen (of dinosauriërs, of, populair afgekort, dino's) zijn reptielen die zijn uitgestorven. Ze vertoonden een grote verscheidenheid en hadden schedels en lichamen in allerlei soorten en maten. Het woord "dinosaurus" is bedacht door Richard Owen in 1842, die de - voor het eerst in Engeland gevonden - dinosaurus (Iguanodon) beschreef. Het onderzoek naar deze groep uitgestorven dieren is dus in Europa begonnen. 

  Dinosaurussen zijn gevonden in onder meer Engeland en België, niet in Nederland (stand 2013). In België zijn alleen Iguanodons gevonden (stand 2013). De dino's die we kennen zijn volledig ontwikkeld en passen in twee groepen: vleesetende en plantetende dinosaurussen. Uit de botstructuur leidt men af dat de beesten waarschijnlijk warmbloedig zijn geweest. 

  Over de oorsprong van de dinosaurussen is (anno 2013) weinig bekend. Wat was of waren de oerdino('s), de allereerste door God geschapen dinosaurus(sen)? En hoe heeft het dier zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld? 

  Dinosaurussen en mensen hebben gelijktijdig geleefd, zo mogen wij op grond van het scheppingsbericht van de Bijbel aannemen (zie verderop). 

  Dinosauriers_Riou.jpg

  Fig.[2]: De ichthyosaurus en de Plesiosaurus (L'ichthyosaure et le plésiosaure), illustratie door Riou, 19e eeuw.

  Vaak wordt gedacht dat dinosaurussen kolossale dieren waren, maar de meeste dino’s waren kleiner dan een stier. De gemiddelde grootte van een dinosauriër is ongeveer die van een schaap of een kleine pony. Een voorbeeld van een kleine sauriër is de Balaur:

  Balaur_mens_Willoughby.jpg

  Fig.[3]: Balaur in grootte vergeleken met een mens.

  Een bijzondere groep dinosaurussen vormen de titanosaurusen. Hiervan hebben vermoedelijk zo'n zestig soorten bestaan. Ze kenmerken zich door een lange nek, lange staart en vegetarische voeding. De grootste ooit ontdekte dinosaurus is de Notocolossus[4], een titanosaurus. Het reuzedier had een lengte van bijna 30 meter. Zijn rughoogte was 7 tot 8 meter en zijn kop stak 13 meter boven de grond uit. Zijn botten lijken wel boomstammen.

  De fossielen van dinosaurussen wijzen uit dat sommige exemplaren kanker hadden. 

  Uitsterving

  De dinosaurussen zijn uitgestorven. Over de oorzaak bestaat geen zekerheid. Creationisten vermoeden dat de dinosaurussen zijn uitgestorven als gevolg van de wereldwijde Zondvloed. De beesten stierven ergens na de Zondvloed uit, mogelijk als gevolg van een combinatie van dramatische klimaatsveranderingen en het feit dat er onophoudelijk door de mens op hen werd gejaagd. Door de steeds toenemende bevolking zouden dino's als de tyrannosaurus en de velociraptor zijn uitgeroeid. Zoals het ook de wolf in Nederland is vergaan. De creationisten denken dat de dieren ongeveer in het derde millennium vóór Christus zijn uitgestorven[1]

  Een gangbare opvatting wijt de uitsterving aan de gevolgen van meteorieten die de aardkloot hebben getroffen. Evolutionisten, die andere uitgangspunten hebben, menen dat de dino's 65 miljoen jaar geleden van het aardse toneel verdwenen. Er is echter huid en bindweefsel in dinosaurusfossielen aangetroffen, stof die niet de tand des tijds van (onderstelde) tientallen miljoen jaren kan doorstaan. Deze vondst bevestigt de creationistische opvatting dat dinosaurussen van recente oorsprong zijn, niet ouder dan tienduizend jaar. 

  Bijbel 

  Het onderwerp van dinosaurussen in de Bijbel is een onderdeel van een groter debat dat binnen de Christelijke gemeenschap plaatsvindt over de leeftijd van de aarde, de correcte interpretatie van Genesis, en hoe het fysieke bewijs dat we om ons heen aantreffen geïnterpreteerd zou moeten worden. Zij die in een hogere leeftijd van de aarde geloven neigen het er over eens te zijn dat dinosaurussen niet in de Bijbel worden genoemd, omdat de dinosaurussen volgens hun paradigma al miljoenen jaren voordat de eerste mens de aarde bewandelde uitstierven. De mannen die de Bijbel schreven konden dus onmogelijk met eigen ogen levende dinosaurussen hebben gezien.

  Zij die in een jongere aarde geloven hebben de neiging het er over eens te zijn dat dinosaurussen wel in de Bijbel worden vermeld, hoewel deze nooit specifiek het woord “dinosaurus” gebruikt. In plaats daarvan gebruikt de Bijbel het Hebreeuwse woord tanniyn . Tanniyn wordt in anderstalige Bijbels op verschillende manieren vertaald; soms als “zeemonster”, soms als “serpent”. De meest voorkomende vertaling is “draak”. De tanniyn lijkt een of ander reusachtig reptiel te zijn geweest. Deze wezens worden in het Oude Testament bijna dertig keer genoemd en worden zowel op het land als in het water aangetroffen.

  Naast het feit dat deze reusachtige reptielen bijna dertig keer in algemene zin in het Oude Testament worden vermeld, beschrijft de Bijbel een aantal schepsels op een dusdanige manier dat sommige schriftgeleerden geloven dat de schrijvers het over dinosaurussen zouden kunnen hebben gehad. Behemoth wordt als de machtigste van al God’s wezens afgespiegeld, een reus wiens staart lijkt op een cederboom (Job 40:15 en verder). Sommige schriftgeleerden probeerden Behemoth als een olifant of als een nijlpaard aan te merken (zie bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbel Vertaling). Anderen wijzen op het feit dat olifanten en nijlpaarden zeer dunne staarten hebben, die totaal niet vergeleken kunnen worden met een cederboom. Aan de andere kant hadden dinosaurussen zoals de Brachiosaurus en de Diplodocus enorme staarten die men wel gemakkelijk zou kunnen vergelijken met een cederboom.

  Komen dinosaurussen in de Bijbel voor? Deze kwestie is verre van afgehandeld. Het hangt er van af hoe men het beschikbare bewijs interpreteert en hoe men de wereld om zich heen ziet.

  Oude afbeeldingen en drakenverhalen

  Bijna elke beschaving uit de oudheid kent de een of andere kunstvorm die reusachtige reptiel-achtige wezens afbeeldt. Vroeger sprak men van 'draken'. Petrogliefen, artefacten en zelfs kleine kleifiguren die in Noord-Amerika zijn gevonden lijken op moderne afbeeldingen van dinosaurussen. Etsen in stenen in Zuid-Amerika vertonen mensen die op Diplodocus-achtige wezens rijden en, verbazingwekkend, afbeeldingen vertonen die lijken op Triceratops-, Pterodactylus- en Tyrannosaurus Rex-achtige wezens. Romeinse mozaïeken, aardewerk van de Maya’s en de stadsmuren van Babylon zijn allemaal getuigen van de menselijke fascinatie met deze wezens, die noch plaatsgebonden, noch cultuur-gebonden blijkt te zijn. Nuchtere verslagen zoals die in Marco Polo’s Il Milione vermengen zich met fantastische verhalen over schatten-verzamelende beesten. Er bestaan ook moderne meldingen van dergelijke waarnemingen hoewel deze gewoonlijk met een overweldigend scepticisme worden behandeld.

  Voetstappen

  Naast de substantiële hoeveelheid antropologisch en historisch bewijs voor een gelijktijdig bestaan van dinosaurus en mens, bestaat er ook nog fysiek bewijs, zoals gefossileerde voetstappen van zowel dinosaurussen als mensen die samen werden aangetroffen op locaties in Noord-Amerika en West-Centraal Azië. Deze fossiele gegevens zijn echter omstreden.

  Evolutietheorie

  Volgens de evolutietheorie, die gemeenschappelijke afstamming onderstelt, zijn dino's de voorouders van de vogels.

  Meer informatie

  Bart van den Dikkenberg, "Dinofossielen bewijs tegen evolutie", artikel in Reformatorisch Dagblad, 2008: http://www.refdag.nl/artikel/1380522/Dinofossielen+bewijs+tegen+evolutie.html

  Johan Demoed, Op zoek naar de verloren draak, Logos.nl, 12 juli 2016. Drakenverhalen uit het verleden bevestigen de gedachte dat dinosaurussen en mensen tegelijkertijd hebben geleefd. 

  Dinodino.nl. Een in 2016 door het Logos Instituut opgerichte creationistische website voor kinderen.

  Engelstalig

  Steve Wolf, "Dinosaurs and the Bible". Opname van een presentatie op de Creation Conference in Seattle in 2006: film (Engels, 1 uur)

  De dinosaurussenindex ('Dino Directory') van het Natural Museum in Londen.

  Tim Clarey, Dinosaurs: Marvels of God's DesignNew Leaf Publishing Group, Inc., 2015. Pagina's: 224.

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel is met toestemming tekst gebruikt uit een artikel over dinosauriers op www.GotQuestions.org/Nederlands

  Voetnoten

  1. ↑ David Menton, Soft Tissues in Fossils. AnswersInGenesis.org, 11 sept. 2012. 
  2. ↑ De afbeelding is in het publieke domein. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina.
  3. ↑ Auteur: Emily Willoughby. Auteursrecht: Creative Commons-licentie Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina.
  4. ↑ Resten van de 'grootste dinosaurus ooit' ontdekt, nieuwsbericht op NOS.nl, 23 jan. 2017. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.