Dode Zee

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Toekomst
  2. 2. Video
  3. 3. Meer informatie
  4. 4. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Dode_Zee

  De Dode Zee is een meer op de grens van Israël en Jordanië, waarin de rivier Jordaan uitmondt. Het is een van de merkwaardigste meren der aarde. Het zoutgehalte (33%) is zo hoog, dat er geen (zichtbaar) leven in mogelijk is en dat een mens er zonder moeite in blijft drijven. Het is het laagst gelegen meer en een van de zoutste meren op aarde. In 2005 lag de waterspiegel van het meer 417,5 meter onder zeeniveau[3].

  Judea-Wolters.jpg

  Kaart[4] : ligging van de Dode Zee of Zoutzee
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 
   

  Dode_Zee_sinkhole_by_David_Shankbone.jpg

  Dode zee. Foto door David Shankbone, dec. 2007[1]

  Dode_Zee_Arian_Zwegers_Flickr.jpg

  Lezen en drijven in het zoute water. Foto: Arian Zwegers, 31 mei 2010.

  In de Bijbel wordt het genoemd: Zoutzee, Oostzee (Ezech. 47:18) en Zee van het vlakke veld. Buiten de Schrift wordt het meer ook Zee van Lot genoemd. 

  Dankzij de hoge luchtdruk en het gefilterde zonlicht is er een pollenvrije atmosfeer. 

  Enkele bekende plaatsen bij de Dode Zee zijn Qumran, En Gedi en Massada. Van Jeruzalem naar de Dode Zee rijdt men in een 1/2 uur. 

  In het gebied lagen Sodom en Gomorra, die door vuur en zwavel zijn verwoest. Bij haar vlucht uit Sodom veranderde de vrouw van Lot, toen ze omzag naar de stad, in een zoutzuil (Gen. 19:26).

  In het Zoutdal, een vlakte zuidelijk van de Zoutzee, werden de Edomieten door David en later door Amazia overwonnen.

  In de streek van de Dode Zee zochten vluchtelingen als David en de profeet Elia een schuilplaats. Er leefden teruggetrokken gemeenschappen, zoals de Essenen

  Toekomst

  In de toekomst zal de levenbrengende rivier die in de nieuwe tempel ontspringt het water zoet maken. In de ‘Oostzee’ zullen, volgens het profetische bijbelboek Ezechiël, vissen zwemmen, 'zeer talrijk, zoas de vis in de Grote Zee' (Eze. 47:10). 'De Grote Zee' is de bijbelse benaming van de Middellandse Zee. 

  Eze 47:8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
  Eze 47:9 Het zal gebeuren [dat] alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.
  Eze 47:10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.

  Eze 47:11 Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven.
  (HSV)

  Video

  Onderstaande video geeft een impressie van het landschap om de Dode Zee. 


  Video 'Dead Sea' door Ori Aloni, 2014. Bron: Vimeo.com

  Meer informatie

  Art. Dode Zee op Wikipedia.nl

  Voetnoten

  1. ↑ Foto ontleend aan Wikipedia, bronpagina. Licentie: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

  2. ↑ De foto is afgeleid van een foto door Arian Zwegers, Flickr.com, bronpagina. Licentie: Creative Commons Attribution 2.0 Generic. 

  3. ↑ Aldus Wikipedia.nl, 23 feb. 2013.

  4. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.