Ebed-Melech

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Ebed-Melech

  Ebed-Melech (ook gespeld Ebed-Melek, Eved Melech) was een Koesjietische (= Nubische, Ethiopische) hoveling in dienst van koning Zedekia van Juda. Zijn naam betekent “knecht van de koning”. Hij was een eunuch, dat is een met het oog op de harem van de koning gecastreerde (gesnedene, ontmande). 

  Hij trok zich het lot van Jeremia aan en pleitte voor hem bij de koning Zedekia, die de staatsgevaarlijke geachte profeet op advies van anderen in een put had gedaan. Jeremia zou volgens Ebed-Melech verhongeren. De hoveling verkreeg toestemming om Jeremia uit de put te halen. Zie daar een ‘barmhartige Samaritaan’ in het Oude Testament!

  Ebed-Melech-Jan_Luyken.jpg

  Jeremia wordt op bevel van Ebed-Melech uit de kuil getrokken, prent van Jan Luyken (1649-1712), 1712.
   

  God liet Ebed-Melech daarna door de mond van Jeremia weten dat hij in het leven behouden zou worden bij de verovering van Jeruzalem door de Chaldeeën (Jer. 38: 7-13; Jer. 39: 16-18).

  Jer 39:16 Ga tegen Ebed-Melech, de Cusjiet, zeggen: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga Mijn woorden over deze stad brengen, ten kwade en niet ten goede; op die dag zullen ze voor uw ogen geschieden.
  Jer 39:17 Op die dag zal Ik u echter redden, spreekt de HEERE, en u zult niet in de hand van de mannen gegeven worden voor wie u met schrik bevangen bent.
  Jer 39:18 Voorzeker, Ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de HEERE.
  (HSV)

  De Statenvertaling vertaalt het Hebreeuwse woord voor Koesjiet (Cusjiet) als “Moorman”, de Herziene Statenvertaling heeft “Cusjiet”.

  Ebed-Melech_kleur.jpg

  Afbeelding[2]: Ebed-Melech trekt Jeremia uit de put. 

  Voetnoten

  1. ↑ Bronpagina van de prent op GeheugenVanNederland.nl

  2. ↑ Bron van de afbeelding: BrokenBelievers.com

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.