Efeze (stad)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Efeze

  Efeze was een belangrijke handelsplaats aan de westkust van Klein-Azie in het tegenwoordige Turkije. In de tijd van het Nieuwe Testament lag Efeze in de Romeinse provincie Asia (zie kaart). De apostel Paulus schreef een brief aan de gemeente te Efeze.

  Zie brief van Paulus aan de Efeziërs voor het hoofdartikel over dit Nieuwtestamentische geschrift

  Behalve een handelscentrum was Efeze ook een belangrijk godsdienstig centrum in de Grieks-Romeinse wereld. De tempel van de godin Artemis trok vele pelgrims naar Efeze, en was zo van groot economisch belang.

  Zeven_gemeenten_Openbaring_Access_Foundation.jpg

  Kaart [1]: In Efeze was één van de gemeenten genoemd in Openbaring 

   

  Efeze theather.jpg Efeze afb. tempel van Artemis.jpg Efeze - Godin Artemis.jpg

  Afbeeldingen: links: Theater te Efeze; midden: tempel van Artemis; rechts: Artemisbeeld
   

  De apostel Paulus was de stichter van de christelijke gemeente in deze stad. Zijn eerste korte bezoek aan deze stad was in het voorjaar van 54 na Chr. Hij kon niet lang blijven want hij moest op een vastgestelde datum in Jeruzalem zijn om een gelofte in te lossen. (Hand. 18:19-20) Maar later bracht hij bijna drie jaar door in Efeze, jaren van toegewijde en intensieve evangelieverkondiging. (Hand. 19:8-10)

  Vanuit Efeze schreef de apostel Paulus een brief aan de Corinthiërs, waarin hij aankondigde via Macedonië naar hen te zullen reizen. Maar hij wilde tot pinksteren in Efeze blijven.

  1Co 16:5 En ik zal naar u toe komen wanneer ik Macedonie heb doorreisd, want ik doorreis Macedonie;
  1Co 16:6 maar wellicht zal ik mij bij u langer ophouden of zelfs overwinteren, opdat u mij voorthelpt, waar ik ook heenreis.
  1Co 16:7 Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, want ik hoop enige tijd bij u te blijven, als de Heer het vergunt.
  1Co 16:8 Maar ik zal in Efeze blijven tot pinksteren;

  (TELOS)

  In Efeze was één van de zeven gemeenten genoemd in Openbaring. Efeze lag het dichtst bij het eiland Patmos, waar de apostel Johannes, balling aldaar, de openbaring van de Heer Jezus ontving. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.