Efrath

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Efrath

  Efrath (of Efrat, Efratha, Efrata) is de landstreek van Bethlehem. De naam "Efrath" betekent ‘het vruchtbare; vruchtbaarheid’.

  Jacob begroef Rachel aan de weg van (naar) Efrath (Gen. 35:16, 19; 48:7).

  Ge 48:7 Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaän, op den weg, als het nog een kleine streek lands was, om tot Efrath te komen; en ik begroef haar aldaar aan den weg van Efrath, welke is Bethlehem.
  (SV)

  Reizen van Jacob (Access Foundation).jpg
  Kaart[1] : Jacob begroef Rachel op de weg van Efrat (Bethlehem)
  (Klik op de kaart om in te zoomen)

  De inwoners van Efrath heten Efrathers of Efratieten. Elimelech en zijn gezin waren Efrathers.

  Ru 1:2 De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar.
  (SV)

  Uit Bethlehem Efratha zou de Heer Jezus als mens voortkomen.

  Mic 5:2 (5-1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
  (SV)

  Voetnoten

  1. ↑  Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.