Erastus

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Erastus

  Erastus is de naam van twee mannenbroeders genoemd in het Nieuwe Testament: Erastus de stadsrentmeester van Korinthe en Erastus de medewerker van Paulus. De Griekse naam “Erastus” betekent “geliefde”.

  Erastus, assistent van Paulus

  Erastus was de naam van één van de assistenten en medewerkers van Paulus, die hem dienden. Op zijn derde zendingsreis zond de apostel deze Erastus vanuit Efeze met Timotheüs naar Macedonië,

  Hnd 19:22 En hij zond twee van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus, naar Macedonie en bleef zelf een tijdlang in Asia.
  (TELOS)

  In de tweede brief aan Timotheüs schrijft Paulus dat Erastus te Korinthe is gebleven.

  2Ti 4:20 Erastus is te Korinthe gebleven; en Trófimus heb ik te Miléte krank gelaten.
  (TELOS)

  Erastus, de rentmeester van Korinthe

  De tweede in het Nieuwe Testament met de naam Erastus genoemde persoon is de rentmeester (of thesauriër) van de stad Korinthe ten tijde van Paulus. Paulus schreef vanuit Korinthe een brief aan de heiligen in Rome en vermeldt aan het eind van de brief de groet van Erastus.

  Ro 16:23  … U groet Erastus, de rentmeester van de stad, ….
  (TELOS)

  In de gemeente van Christus te Korinthe waren weinig aanzienlijken als Erastus.

  1Co 1:26 Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken;
  (TELOS)

  Toen Paulus de tweede brief aan Timotheüs schreef, waren er misschien twee Erastussen in de gemeente te Korinthe: Erastus de thesauriër van de stad en Erastus de assistent van Paulus.

  2Ti 4:20 Erastus is te Korinthe gebleven; en Trófimus heb ik te Miléte krank gelaten.
  (TELOS)

   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.