Evangelie

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
    
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Evangelie

  Evangelie komt van een Grieks woord dat "goed nieuws", "goede boodschap" betekent.

  Wat is de inhoud van deze boodschap? Het antwoord van Paulus kan in één woord worden samengevat: Christus. Hij zegt namelijk:

  1Co 15:1 Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat,
  1Co 15:2 waardoor u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt geloofd.
  1Co 15:3 Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften;
  1Co 15:4 en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften;
  1Co 15:5 en dat Hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de twaalf.
  1Co 15:6 Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten tot nu toe in leven, maar sommigen ontslapen zijn.
  1Co 15:7 Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.
  1Co 15:8 En het allerlaatst is Hij ook aan mij, als aan een misgeboorte, verschenen.
  (TELOS)

  Het evangelie spreekt van Gods genade die zich door Jezus Christus heeft geopenbaard. Uit de onverdiende goedgunstigheid van God worden wij behouden. Vandaar dat Paulus spreekt van "het evangelie van de genade van God". 

  Hnd 20:24 Maar ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen.
  (TELOS)

  Oude Testament

  Het woord 'Evangelie' komt al voor in de Septuagint. Deze Griekse vertaling van het Oude Testament heeft in Jes. 40:9 "evangelie" ("goede boodschap"). 

  Jes 40:9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie [hier] is uw God!
  (SV)

  Evangeliën

  Het evangelie aangaande Jezus Christus is overgedragen op de boeken die het verhaal vertellen van Jezus’ woorden en daden, van zijn lijden, sterven en opstanding. In deze boeken wordt de betekenis van Jezus' leven en werken duidelijk. De boeken van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden daarom "evangeliën" genoemd, ze maken bijna de helft van het Nieuwe Testament uit. 

  Evangelieverkondiging

  evangelisatie_trailer.jpgDe verkondiging van het evangelie kan op allerlei wijzen en door allerlei middelen. Persoonlijke gesprekken, straatprediking, tractaatverspreiding, tv-uitzendingen, etc. Arnol Kox is een onverstoorbare straatprediker in Eindhoven.

  Hoe openlijker de boodschap verkondigd wordt, hoe groter de weerstand bij hen die deze boodschap afwijzen. Een Amerikaan plaatste in 2007 een trailer op zijn privé-terrein langs de openbare weg. Op de trailer stond (in het Engels): Jouw weg of Gods weg? Jezus zei "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zal jij de eeuwigheid met Jezus doorbrengen?
  Het New Yorkse departement van vervoer maakt bezwaar en stelde dat de man de wet overtrad en overlast veroorzaakte. De rechtbank besliste echter dat de trailer met de boodschap mocht blijven staan.

  40% van de Amerikaanse christenen gelooft niet dat het de plicht van een christen is om zijn geloof met anderen te delen (2009).

  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   evangelisatie_trailer.jpg
  trailer van Daniel Burrit
  20.08 kB22:12, 26 dec 2008Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.