Filippus (viervorst)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...us_(viervorst)

  Filippus was ten tijde van Johannes de Doper en de Heer Jezus Christus viervorst over Iturea en Trachonitis. Zijn bewind duurde van 4 v. – 34 n. Chr.

  Lukas noemt hem in zijn evangelie:

  Lu 3:1  In het vijftiende jaar nu van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitus en Lysanias viervorst over Abilene, (TELOS)

  Hij was een zoon van Herodes de Grote bij Kleopatra van Jeruzalem. Hij was de jongste zoon van Herodes. Van vaders kant was hij een halfbroer van Herodes Antipas. Filippus wordt wel aangeduid als Filippus I, ter onderscheiding van zijn halfbroer Filippus II, met wiens dochter Salome hij trouwde. 

  Familie van Herodes I de Grote.JPG

  Figuur: familie van Herodes de Grote. Filippus is hier aangeduid als Filippus II.
   

  Na Herodes’ dood in 4 v.C. werd diens rijk door de keizer Augustus verdeeld onder zijn zonen. Bijna de helft van het rijk, namelijk Judea, Samaria en Idumea, had Archelaüs, de oudste dan levende zoon. Deze drie gebieden vormden de Romeinse provincie Judea. Een vierde part van Herodes’ gebied, namelijk Galilea en het land over de Jordaan viel ten deel aan Herodes Antipas. Een ander vierde deel, namelijk Iturea en Trachonitis, had Filippus, de jongste zoon. 

  Filippus' viervorstendom omvatte Auranitis, Batanea, Gaulonitis, Iturea, Panias en Trachonitis, zie kaart.

  Israel_in_Jezus_tijd (Access Foundation).jpg

  Kaart[1]: bruingekleurd is het gebied van Filippus.

  Filippus regeerde gedurende 37 jaren. Ongetwijfeld was hij de beste der zonen van Herodes, daar hij zich in het waarnemen van zijn betrekking ijverig en zachtmoedig gedroeg.

  De steden Julias en Caesarea Philippi werden door hem vergroot.

  Hij stierf in het jaar 34 na Chr., in het twintigste jaar van de Romeinse keizer Tiberius, vijf jaar nadat het woord van God tot Johannes de Doper was gekomen (Luk. 3:1).

  Daar hij geen kinderen naliet, werden zijn landen bij het Romeinse wingewest Syrië gevoegd.

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Philippus’, punt 6, is op 25 mei 2015 verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.