Geit

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Geit

  De geit is een herkauwend dier dat door de Israëlieten werd gehouden om de melk, het vlees en de huid. Een mannelijke geit heet een bok of geitenbok (voorheen: geitebok); een vrouwelijke geit heet een geit of een sik; een jong geitje heet een lam. De geit diende bij Israël als zondoffer.

  Geiten voorzagen in de menselijke behoefte aan vlees, melk en kleding. Van geitehuiden maakte men waterzakken, van geitehaar kleding en tenten.

  Geit-Lelik.jpg

  Geit in Israël.
  (Fotograaf: Lelik, 2007)[1])
  Klik op de foto om in te zoomen

   

  Voor de offers aan God werden vaak geiten geslacht. Een geit diende tot zondoffer. 

  Jacob schonk zijn broer Ezau, om hem gunstig te stemmen, onder meer 220 geiten, verdeeld in “tweehonderd geiten en twintig bokken” (Gen 32:14). 

  Jozefs broers namen de veelkleurige rok van Jozef, slachtten een geitenbok en doopten de rok in het bloed. 

  Ge 37:31  Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachtten een geitenbok, en zij doopten den rok in het bloed.
  (SV)

  Geitebok_Matson.jpg

  Foto[1]: Geitebok in Israël. Foto gemaakt in 1940 - 1946. 
  (Klik op de foto om in te zoomen)


  Wanneer een vorst in Israël had gezondigd, moest hij als zondoffer een geitebokje brengen. (Lev. 4 :22, 23). Een groter dier, bijvoorbeeld een koe, was niet nodig. Zie ook Num. 7 : 16; 15 : 24; 28 : 15; 29:5.

  Geitenkudde_Matson.jpg

  Kudde geiten in Israel (1898-1946). Op de achtergrond de berg Tabor[2]
  (Klik op de foto om in te zoomen)

  In Matth. 25 beschrijft de Heer Jezus ons het oordeel over de levenden, zoals het bij zijn wederkomst op aarde zal plaats hebben. Voor Hem zullen dan alle volken worden verzameld, " en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt." (Matth. 25:32);

  Mt 25:31  Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid;
  Mt 25:32 en voor Hem zullen alle volken worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt;
  Mt 25:33 en Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker.
  (TELOS)

  De herder kent elk stuk van zijn kudde nauwkeurig kent en en laat de verschillende soorten van klein vee niet onder elkaar vermengd. De geitenbokken zijn het tegendeel van de rechtvaardigen (Matth. 25:46) en zullen worden verdoemd. 

  Mt 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid;
  Mt 25:42 want Ik had honger en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij niet te drinken gegeven;
  Mt 25:43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet opgenomen; naakt en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis en u hebt Mij niet bezocht.
  Mt 25:44 Dan zullen ook dezen antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij U hongerig of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
  Mt 25:45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het aan een van deze geringsten niet hebt gedaan, hebt u het Mij ook niet gedaan.
  Mt 25:46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
  (TELOS)

  De geitenbokken stellen hier de zondaars voor die aan Jezus' broeders - vermoedelijk Israëls gelovig overblijfsel in de eindtijd - zorg en aandacht hebben onthouden. Hier is de geitenbok een zinnebeeld van de zondaar, de onrechtvaardige. 

  Meer informatie

  Artikel Geit op Wikipedia.nl
   

  Voetnoten

  1. ↑ Fotograaf: Lelik. Gebruiksvergunning: naamsvermelding. Bron: www.Flickr.com  

  2. ↑ Foto uit de Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection. Foto gemaakt tussen 1898 en 1946 in Israel. Bron:Loc.gov, bronpagina

  3. ↑ Foto uit de Matson (G. Eric and Edith) Photograph Collection. Foto gemaakt tussen 1940 en 1946 in Israel. Bron:Loc.gov, bronpagina

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Geit-Lelik.jpg
  Auteur: Lelik. Bron: www.flickr.com
  104.33 kB10:32, 7 feb 2011Kees LangeveldActies
   Geitebok_Matson.jpg
  Bron: G. Eric and Edith Matson Photograph Collection
  116.46 kB11:29, 7 feb 2011Kees LangeveldActies
   Geitenkudde_Matson.jpg
  Uit: G. Eric and Edith Matson Photograph Collection
  123.3 kB10:32, 7 feb 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.