Gennézareth

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Gennézareth (of Kinneret, Cinnereth) was een stad en vlakte ten noordwesten van het meer van Galilea, nabij Kafarnaüm (Capernaüm). De Heer Jezus verrichtte er wonderen van genezing. 

  Jezus_bediening_rond_meer_van_Galilea-kaart_Access_ Foundation.jpg

  Kaart[2]: ligging van Gennézareth aan de noordwestoever van het meer van Galilea. 'Plain of Gennesaret' = vlakte van Gennézareth.

  De naam Gennezareth betekent “een tuin van rijkdommen”[1] en is afgeleid van een uitdrukking die “tuin van de vorst” betekent.

  De naam wordt ook gebruikt voor het meer van Galilea, dat 'meer Gennezareth' wordt genoemd.

  Lu 5:1 Het gebeurde nu, toen de menigte op Hem aandrong en het woord van God hoorde, dat Hij bij het meer Gennezareth stond. En Hij zag twee schepen bij het meer liggen;
  (TELOS)

  De plaats wordt al genoemd in het Oude Testament:

  De 3:17 Daartoe het vlakke veld, en de Jordaan, mitsgaders de landpale; van Cinnereth af tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, onder Asdoth–pisga tegen het oosten.
  (SV)

  Joz 19:35 De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth,
  (SV)

  In Gennézareth verrichtte Jezus wonderen van genezing.

  Mt 14:34 En toen zij waren overgevaren, kwamen zij aan land in Gennezareth.
  Mt 14:35 En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, zonden zij bericht door die hele omstreek, en zij brachten alle lijdenden bij Hem
  Mt 14:36 en smeekten Hem of zij alleen de zoom van zijn kleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden volkomen behouden.

  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ aldus Easton's Bible Dictionary. De naam Kinneret betekent volgens de bijbelvertaling New International Version: “harp”.

  2. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.