Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ingsbond_(GZB)

  De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) is een Nederlandse gereformeerde vereniging voor zendingswerk buiten Nederland. De vereniging telt ongeveer 36.000 leden (2010) en is opgericht in 1901. De GZB werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

  De zendingsbond steunt evangelieverkondiging, jeugdwerk, kerkbouw, opleiding van predikanten, studentenwerk, bijbelvertaalwerk en bijbelverspreiding, kerkelijk medisch en sociaal werk, ambtsdragers en gemeenteleden, christelijk onderwijs.

  De GZB heeft, soms samen met andere organisaties, zo'n 65 zendingswerkers uitgezonden (stand 2010).

  De bond werkt samen met andere organisaties en verleent verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties in meer dan 42 landen (2010).

  Meer informatie

  • Website van de GZB: www.GZB.org
  • Th. van den End en H. van 't Veld (red.), Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001. Zoetermeer: Boekencentrum 2001.

  Bronnen

  Website van de GZB: www.GZB.org

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.