14e eeuw na Chr. (1300-1399)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. 1347
  2. 2. 1348
  3. 3. 1349
  4. 4. Bronnen
  5. 5. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/14e_eeuw_na_Chr.

  In de 14e eeuw begint in Noord-Italië de Renaissance. Dit culturele verschijnsel verspreidde zich in de volgende twee eeuwen over Europa. 

  1347

  In Europa breekt een pestepidemie uit die het werelddeel gedurende vier jaren (1347-1351) teistert.

  Verspreiding van de pest (zwarte dood) in Europa (1347-1351).png
  Verspreiding van de pest (zwarte dood in Europa)[1].
  Klik op de kaart om deze te vergroten.

     

  1348

  De pest doet ook de Noordelijke Nederlanden aan.

  1349

  Op 14 februari 1349 worden honderden Joden in het openbaar verbrand of uit de stad verbannen. Deze aanslag was een van de eerste en ergste pogroms uit de geschiedenis ('Straatsburgse pogrom'). Er werden twee tot drieduizend joden verbrand. Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw – op straffe van de dood – verboden om zich na 22.00 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Wanneer hij wel in de stad mocht verblijven, moest iedere jood voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed, een bijzondere belasting (”straattol”) te betalen. Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd te kennen gegeven door een hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter gedachtenis aan deze tijd klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg[3].

  In verscheidene steden in de Noordelijke Nederlanden worden alle inwonende joden levend verbrand omdat ze in 1348 de pestepidemie zouden hebben veroorzaakt.

  Joden verbranding (1349).jpg  
  fig. Joden tijdens de pestepidemie levend verbrand in 1349[2]

  Bronnen

  • Wikipedia

  Voetnoten

  1. ↑ De kaart (bestand) is gemaakt door Roger Zenner en valt onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding Gelijk Delen 2.0 Duitsland, zie hiervoor de bronpagina op Wikimedia Commons
  2. ↑ De afbeelding behoort tot het publieke domein: bronpagina.
  3. ↑ Franklin ter Horst, Uit het nieuws, aflevering 392, 23 dec. 2009

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.