3e millennium v.Chr. (3000-2001)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/3e_millennium_voor_Chr.


  Het 3e millennium v.Chr. omvat de jaren 3000 - 2001 voor de geboorte van Christus.

  + 2345 v.C.: Volgens sommigen grijpt rond 2345 v.C. de zondvloed plaats, een wereldwijde rampzalige overstroming.

  Na de zondvloed krijgen de zonen van Noach, namelijk Sem, Cham en Jafeth, kinderen en kleinkinderen en deze verspreiden zich over de aarde. De volgende kaarten laten zien waar de volken van de oude wereld zich gevestigd hebben. 

  16b - Volkeren_der_oude_wereld_Access_Foundation.jpg
  Kaart[2]: Verspreiding van de volken genoemd in Gen.10
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

   

  Nabije_Oosten_3e_millennium_vC.jpg

  Kaart[3]: Nabije Oosten in het derde millennium v.Chr.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 


   

  Volken der oude wereld - volkerentafel Genesis 10 (Wolters).jpg   
  Kaart[1]: Volkeren der oude wereld.
  (Klik op de kaart om deze te vergroten)

  ca. 2350-2150: Akkad is het eerste Semitische rijk in Mesopotamië. 

  Nabije_Oosten_2300vC.png

  Kaart[4]: Nabije Oosten ca. 2300 v.Chr.

  Na de zondvloed ontstaan in Nederland de hunebedden [7]

  2230: de dynastie van Akkad moet wijken voor de Goetiërs, wier herkomst duister is (anno 2006). 

  2200: Ur heerst over het gebied na de ineenstorting van het Akkadische rijk[3].

  2141-2122: Gudea, koning van Lagas. 

  ca. 2113-2095: Ur is op het hoogtepunt van de macht onder koning Ur-Nammu[1].

  2113: Ur-Nammu wordt koning van Ur en sticht de derde dynastie van Ur. Hij heerst over het grootste deel van zuidelijke Mesopotamië. De officiële taal is Soemerisch. 

  Ur-Nammu vaardigde een stelsel van wetten uit en bouwde bakstenen tempeltorens (ziggurats genoemd) in de steden Ur, Oeroek, Eridu en Nipput.

  ca. 2100-2000: de Soemerische renaissance.

  2006: Ur veroverd door de Amorieten, een stam uit de westelijke woestijn.

  2000: De plundering van Ur door Elamieten en Amorieten leidt tot de ondergang van de Soemerische beschaving[6].

  Na de val van Ur heersen verscheidene Amoritische koninkrijken in het zuiden van Mesopotamië.

  Over de navolgende tijd, zie 2e millennium v.Chr.

  Bron

  Paul Lawrence, De wereld van de Bijbel (Kampen: uitgeverij Kok, 2007. Oorspr. The Lion Atlas of Bible History, 2006), p.22-23

  Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 49

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.
  2. ↑, 3. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 
  3. ↑ Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 49
  4. ↑ Bron: Wikimedia Common, bronpagina. Auteur: Narekim, 2007.
  5. ↑, 6. ↑ Jaartal en gebeurtenis(sen) volgens Anthony Mason, aangehaald werk, blz. 49. 
  7. ↑ Aldus Stichting De Oude Wereld, Tijdlijn (2009)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.