7e eeuw v.Chr. (700-601)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/7e_eeuw_voor_Chr.


  De 7e eeuw vóór Christus omvat de jaren 700 - 601 vóór de geboorte van Jezus Christus. Deze eeuw maakt deel uit van het 1e millennium v.Chr. Zij volgt op de 8e eeuw v.Chr. en wordt gevolgd door de 6e eeuw v.C.

  In deze eeuw bereikt het Assyrische rijk qua omvang in 650 zijn hoogtepunt, maar gaat in 612 ten onder.

  689De Assyrische koning Sanherib plundert en verwoest Babylon[1].

  ​687Hizkia van Juda sterft en zijn zoon Manasse volgt hem als koning op. Manasse regeert tot 642 v.C.

  681Koning Sanherib van Assyrie, wiens leger twintig jaar eerder door een engel van de HEER bij Jeruzalem geslagen was, wordt door twee van zijn zonen vermoord.

  2Kr 32:21 ... en als hij in het huis zijns gods ingegaan was, zo velden hem daar met het zwaard, die uit zijn lijf voortgekomen waren.

  Zijn zoon Esharhaddon volgt hem op. Hij regeert tot 669.

  669Assurbanipal wordt koning van Assyrië. Hij regeert tot 627. 

  6​63: Egyptische stad Thebe in Opper-Egypte valt in handen van de Assyriers

  Na 663 en voor 612 v.Chr: profetie van Nahum

  ​650Het Assyrische rijk is qua omvang op zijn hoogtepunt [2].

  Assyrische_rijk_7e_eeuw_vC-Access_Foundation.jpg

  Kaart[5]: Assyrische rijk in de 7e eeuw v.Chr. 

  647: In 647 v.Chr. maakt de laatste grote Assyrische koning Assurbanipal de stad Susan in Elam met de grond gelijk.

  629-536: Nieuw-Babylonische rijk

  627De Assyrische koning Assurbanipal sterft [3].

  625De Chaldeese generaal Nabopolassar grijpt de macht in Babylon en jaagt de Assyriërs de stad uit. Hij legt de grondslag voor de Nieuw-Babylonische herleving[4].

  ca. 622: geboorte van de profeet Daniël

  614De Assyrische stad Assur valt ten prooi aan de Meden. Dit luidt de ondergang in van het Assyrische rijk.

  612De Assyrische stad Ninevé wordt veroverd en verwoest door de Meden en Babyloniers. Het Assyrische rijk gaat ten onder.

  609Einde van het Assyrische rijk. 

  In 609 vóór Chr. wordt de Filistijnse stad Gaza ingenomen door farao Necho van Egypte, waardoor de profetie van Jeremia in vervulling gaat (Jer 47.1). 

  Koning Joahaz van Juda wordt door farao Necho naar Egypte gevoerd. 

  ca. 606: In het 3e regeringsjaar van koning Jojakim van Juda wordt Daniël met anderen naar Babel gevoerd (Dan. 1:1). 

  605In 605 v. Chr. wordt Egypte door de Babyloniers onder leiding van kroonprins Nebukadnezar II verslagen bij de Eufraat. Kort daarna wordt Nebukadnezar II koning (605-562).  

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑, 3. ↑ Jaartal volgens Anthony Mason, Oude beschavingen. Serie: Wie weet het? (A'dam, Brussel: Reader's Digest NV, 2006. Oorspr. The Ancient World, 2004) blz. 53.

  4. ↑ Anthony Mason, aangehaald werk, blz.

  5. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.