Gilgal

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gilgal

  Gilgal is een in de Bijbel, door menigvuldige gebeurtenissen daar voorgevallen, zeer bekende plaats.

  Naam en betekenis

  Ze wordt ook HaGilgal (“de Gilgal”) of Beth-HaGilgal (“Huis van de Gilgal”) genoemd, Neh. 12:29. De betekenis van de naam Gilgal is: afwenteling of kring[2].

  In Deut. 11:30 wordt melding gemaakt van een (ander) Gilgal bij de terebinten van Moré, 1 Sam. 11:15.

  De (stenen) kring te Gilga bij Jericho ziet op de stenen die de Israëlieten hadden genomen uit het midden van de Jordaan om een gedenkteken te maken van de doortocht door de Jordaan en de plaatselijke drooglegging van de rivier door God. De twaalf stenen symboliseerden de twaalf stammen van Israël.

  Joz 4:8 De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de HEERE tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten; en zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. (HSV)

  De reden van de naamgeving wordt in Joz. 5:9 genoemd: de afwenteling van de smaad van Egypte.

  Joz 5:8 En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren.
  Joz 5:9 Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag.
  Joz 5:10  Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, in de avond, op de vlakten van Jericho.
  Joz 5:11 Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd [graan] op diezelfde dag.
  Joz 5:12 Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaän.
  (HSV)

  Ligging

  Het bijbelse legerplaats Gilgal lag ten oosten van Jericho.

  Joz 4:19 Het volk nu was den tienden der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen; en zij legerden zich te Gilgal, aan het oosteinde van Jericho. (SV)

  Gilgal is vereenzelvigd met de plaatsen Khirbet en-Nitleh en Khirbat al-Mafjar. De laatstgenoemde plaats ligt 2 km ten noordoosten van het antieke Jericho en ruim 9 kilometer van de Jordaan (2,5 uur lopen vanaf deze rivier), ruim 9 uur lopen oostwaarts van Jeruzalem.

  Jozua_campagnes_midden_zuiden_Kanaan_Access-Foundation.jpg

  Kaart: ligging van Gilgal, de eerste legerplaats na de doortocht door de Jordaan[1] 
   

  Gebeurtenissen

  Hier hadden de Israëlieten, na het oversteken van de Jordaan, hun eerste legerplaats in het beloofde land, Joz. 4:19; Micha 6:1. Hier werden de twaalf stenen, genomen uit de drooggevallen bedding van de Joraan, opgestapeld, tot een teken der gedachtenis aan de wonderbare doordocht door de rivier. Als kinderen zouden vragen wat de stenen betekenden, dan konden volwassenen het verhaal van de doortocht vertellen (Joz. 4:6-7).

  Te Gilgal werden de mannelijke Israëlieten ten tweeden male besneden, Joz. 5:3-9, en vierden zij het Pascha, vers. 10.

  Samuël en Saul offerden hier, 1 Sam. 10:8v.

  Doch juist daarom, dat zij door zo vele gebeurtenissen beroemd was geworden, werd Gilgal tot afgoderij misbruikt, Hos. 4:15; 9:15; 12:12; Amos 4:4; 5:5.

  Bron

  S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Gilgal. Hieruit is op 20 sec. 2013 tekst verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial1. ↑ 

  2. ↑ Bijbel met uitleg (Apeldoorn: B.V. Uitgeverij de Banier, 2015); de toelichting op Joz. 4:2-24 geeft als betekenis op: 'stenen krans'. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.