Bestaan van God

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...estaan_van_God

  Bestaat God wel? Hoe weten we dat?

  Het woord van God, de Bijbel, begint niet met een bewijs voor het bestaan van God, maar met het noemen van een daad van God. "In het begin schiep God de hemelen en de aarde."  De Bijbel veronderstelt dus het bestaan van God, argumenteert daar niet over, maar getuigt er alleen van; immers, slechts een dwaas ontkent Gods bestaan (Psalm 14).

  Zie ook artikel Geloof in God.

  Algemene kennis van God

  Er is kennis van God buiten de bijbel om. Gods eeuwige kracht en goddelijkheid is geopenbaard.

  Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten;
  Ro 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard
  Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn,
  Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
  Ro 1:22 Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden
  Ro 1:23 en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

  Aan de Italiaanse natuurkundige en nobelprijswinnaar Carlo Rubbia (geb. 1934) werd eens gevraagd: ,,Gelooft u in God?" Hoewel hij geen persoonlijke God erkende, gaf hij wel toe: ,,Hoe meer je de natuur observeert, hoe meer je bemerkt dat er in alle dingen een ontzagwekkende organisatie zit. Het is zo'n grootse intelligentie dat ik door slechts natuurverschijnselen gade te slaan tot de conclusie kom dat er een Schepper bestaat."[1]

  De volgende video staat uitvoerig stel bij de blijken van Gods macht en ontwerp in de ons omringende schepping.

  Get Adobe Flash player

   
  God of Wonders. Duur: 1 uur 24 min. Engels gesproken. Gemaakt door Eternal Productions, 2008. Bron: Youtube.com.
   

  Twijfel en ongeloof aan God

  Dat er getwijfeld wordt aan het bestaan van God komt niet alleen omdat God in de hemel woont en zich verborgen houdt en onze zintuigen niet ver reiken. Andere factoren spelen ook mee. Zo valt in de bevatting van sommigen het leed der wereld niet te rijmen met het bestaan van een goede almachtige God.

  Voor anderen is Gods bestaan dubieus omdat ze er door hun eigen levenswijze niet aan willen. Hun levenswijze gaat voor hun besef niet samen met een heilig God. 'Als er een God is, kan ik niet leven zoals ik wil.'

  Helaas komen ongelovigen niet alleen maar voor buiten de kerk. Uit een onderzoek van de interkerkelijke omroep IKON (2006) bleek dat een op de zes predikanten niet gelooft in het bestaan van God of daar tenminste aan twijfelt. Interesse in godsdienstige onderwerpen en mensen is blijkbaar genoeg om in sommige kerken predikant te kunnen worden of blijven.   

  De ontkenning van Gods bestaan wordt atheisme genoemd.

  Bewijsvoeringen voor het bestaan van God

  In het begin van de Bijbel wordt het bestaan van God voorondersteld. Zijn bestaan is gewoon een gegeven, geen vraag die eerst beantwoord moet worden.

  Kan het bestaan van God bewezen worden? Is het wel nodig? In elk geval hebben mensen verscheidene bewijsvoeringen opgesteld. Eén bewijsvoering gaat uit van de doelgerichtheid van de schepping. De schepping lijkt ontworpen en doel-gericht te zijn. Dus moet zij een Ontwerper hebben.

  Neem bijvoorbeeld onze ogen en oren: kunstige en vernuftige instrumenten om te zien en te horen. Daar moet een Ontwerper en Maker achter zitten. Of neem DNA: deze biologische codering in levende wezens moet afkomstig zijn van een denkende Codeur; vergelijk de morsecode. De volgende video betoogt dat DNA naar God wijst: video (4 minuten, Engels, Youtube, door Ichthus Films)

  Niet alleen de schepselen, maar ook de omstandigheden (voorwaarden voor hun bestaan en leven) getuigen van doelgerichtheid en ontwerp. Dat wij bestaan en dat er leven bestaat is te danken aan een uiterst gevoelige afstemming van de kosmische wetten. Een dergelijke afstemming is zo onwaarschijnlijk toevallig, dat we moeten vaststellen dat er achter de natuurwetten een zeer knappe Ontwerper schuilgaat.

  De beroemde wetenschapper Einstein zag in het heelal een superieure denkende Kracht.
  Aan de Italiaanse natuurkundige en nobelprijswinnaar Carlo Rubbia (geb. 1934) werd eens gevraagd: ,,Gelooft u in God?" Hoewel hij geen persoonlijke God erkende, gaf hij wel toe: ,,Hoe meer je de natuur observeert, hoe meer je bemerkt dat er in alle dingen een ontzagwekkende organisatie zit. Het is zo'n grootse intelligentie dat ik door slechts natuurverschijnselen gade te slaan tot de conclusie kom dat er een Schepper bestaat."[2]

  Een andere bewijsvoering besluit uit het bestaan van energie tot het bestaan van de Schepper besluit: zie bijvoorbeeld dit filmpje (Engels).

  Ook zijn er zedelijke aanwijzingen dat God bestaat: mensenlevens veranderen in zedelijk opzicht ten goede  door de ontmoeting met en de bekering tot God. Een bekeerd mens kan bijvoorbeeld zijn aartsvijand liefhebben en vergeven, wat hem eerder onmogelijk was. De bekeerling getuigt: 'met Gods hulp, door Zijn genade, kan ik dat'. 

  Voetnoten

  1. ↑, 2. ↑ Vraag gesteld door het Braziliaanse tijdschrift Veja. Carlo Rubbia ontving in 1984 samen met een Nederlandse geleerde Simon van der Meer de Nobelprijs voor de natuurkunde.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.