Gramschap

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gramschap

  Gramschap (Du. Grimm) is (de uiting van) grote en sterk gevoelde misnoegdheid over iets. Het gevoel van misnoegen is van langere duur, het duurt langer dan toorn. Toorn ziet meer op de uiting van de hartstocht. Het gevoel van misnoegen bij toorn en gramschap is sterker dan dat van wrevel, verontwaardiging en boosheid.

  Woede is hevige toorn waarbij de misnoegde buiten zich zelf is en de macht over zijne rede verliest. Om dit laatste te benadrukken spreekt men van blinde woede. Verbolgenheid ziet op de hevige uiting van de toorn, zonder de gedachte dat de misnoegde zijn rede verliest.

  Gramschap komt bij God en mensen voor.

  Eze 22:31 Daarom heb Ik Mijn gramschap over hen uitgegoten; door het vuur Mijner verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun weg heb Ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere HEERE.
  (SV)

  Goddelijke gramschap zal aan ongehoorzame zondaars vergolden worden.   

  Ro 2:8 Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, [zal] gramschap en toorn [vergolden worden].
  (HSV)
  Ro 2:8 maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap.
  (TELOS)
  Ro 2:8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, [zal] verbolgenheid en toorn [vergolden] [worden];
  (SV)

  Merk op dat de Nieuwe Bijbelvertaling in Rom. 2:8 “woede” heeft, dat ten aanzien van God echter niet gepast is, omdat God nimmer Zijn rede zal verliezen:

  Ro 2:8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede.
  (NBV 2004)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.