Hemel

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hemel


  Het woord hemel wordt gebruikt voor (1) het uitspansel en de ruimte met de hemellichamen (heelal) en (2) voor de woonplaats van God, de Heer Jezus en de engelen. 

  Hebreeuws. In de Oude Testament is het Hebreeuwse woord 'shamayim' het woord voor 'hemel(en'). Het Strongnummer is 08064. Het woord is een tweevoud (duaal) van een niet voorkomend enkelvoud 'shameh', dat afkomstig is van een niet voorkomende stam in de betekenis van "hoog zijn," "verheven zijn"[1]. Het betekent: hemel, lucht, uitspansel. Deze hemel kan zijn 1. de zichtbare hemelen, de lucht, de atmosfeer, de plaats van de sterren, het zichtbare heelal, of 2. de voor onze fysieke ogen onzichtbare woonplaats van God, de Heer Jezus en de engelen. 

  Uitspansel, heelal

  Ge 1:1 In den beginne schiep God den hemel [letterlijk: hemelen] en de aarde.
  Ps 19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

  'Hemelen' is in het Hebreeuws een tweevoudsvorm. In Gen. 1:1 staat dan ook letterlijk 'hemelen'. Gedacht moet misschien worden aan de donkere nachtelijke hemel en de lichte blauwe (tot grijze) hemel overdag: de hemel van de nacht en die van de dag. 

  Ps 19:1 Voor de koorleider. Een psalm van David. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
  Ps 19:2 de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.
  Ps 19:3 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen:
  Ps 19:4 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
  Ps 19:5 die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen.
  (NBG51)

  Het heelal bevat prachtige sterrenstelsels die getuigen van Gods scheppingsmacht en grootheid. De Hubble telescoop heeft daarvan mooie opnamen gemaakt, zie Hubble Space Telescoop Advent Calender 2008

  Gods woonplaats

  Mattheüs 5:34 Maar Ik zeg u helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, want hij is de troon van God;
  Mattheüs 5:35 niet bij de aarde, want zij is de voetbank voor zijn voeten; niet bij Jeruzalem, want zij is de stad van de grote Koning;

  (TELOS)

  De hemel is de woonplaats van God en de toekomstige woonplaats van de gemeente van God. Gospelzanger Keith Green drukt zijn verlangen naar de hemel uit in zijn lied I Can't Wait To Get to Heaven: video (3 minuten, Youtube, gezongen in The 700 Club)

  Hemelen

  Er zijn verscheidene hemelen, ten minste drie (2 Cor. 12:2). De Heer Jezus is als hogepriester 'de hemelen doorgegaan', Hebr. 4:14.  

  Heb 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. (TELOS)

  De kanttekening in de Statenvertaling verstaat hier de hemelen die 'zienlijk', zichtbaar zijn, en voegt daaraan toe dat de Heer is doorgegaan tot in de derde hemel. 

  Derde hemel. Paulus noemt de derde hemel en schijnt hem te vereenzelvigen met, dan wel te onderscheiden van het paradijs, de verblijfplaats van de overleden rechtvaardigen. 

  2Co 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel
  2Co 12:3 En ik weet van zo’n mens (of het was in het lichaam of zonder het lichaam, weet ik niet, God weet het) 

  2Co 12:4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
  (TELOS)

  De kanttekening in de Statenvertaling bij Hebr. 4:14 beschouwt de derde hemel als 'de troon Gods is, en de heerlijke woonstede der heilige engelen en geesten'. De derde hemel werd volgens de kanttekening betekend (afgebeeld) door het Heilige der Heiligen, de derde afdeling na de voorhof en het Heilige. 

  Voetnoot

  1. ↑ Hebreeuws-Nederlands Lexicon (onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia) s.v. Strongnummer 08064

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.