Hermon

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hermon

  De berg Hermon (Hebr. chermon) is een hoge berg (2814 meter boven de zeespiegel) in het grensgebied tussen Israël, Libanon en SyriëDent. 3: 9; Jos 11:3, 17; Ps. 89:13; 133:3.  

  De bergnaam betekent "uitstekende spits" (naar het Arabisch)[4] of "een heiligdom"[1] en komt 13x in het Oude Testament voor. 

  Het meervoud van Hermon (Hebr. Chermoniem), dat in sommige Bijbeluitgaven op Ps. 42:7 gevonden wordt, moet van zijn onderscheidene toppen verstaan worden. 

  Andere namen voor de berg zijn Siyon (= 'verheven'), Sirjon en Senir. 

  De 3:9 de Sidoniërs noemen de Hermon Sirjon en de Amorieten noemen hem Senir
  De 4:48 ... tot aan de berg Siyon, dat is de Hermon,
  (HSV)

  Daar de Hermonberg een soort van voorgebergte vormde, en een beschutting voor het land was, noemden de Sidoniërs hem Sirjonen de Amorieten Senír, welke beide woorden 'pantser' betekenen (1 Sam. 17: 5; 1 Kon. 22: 34.)

  In Hoogl. 4: 8 en 1 Kron. 5: 23 wordt eenigzins onderscheid gemaakt tusschen Senir en Hermon. 

  Hermon_sneeuw.jpg

  Foto[2]: berg Hermon


  Israel-Wolters.jpg

  Kaart[3]: ligging van de Hermon in het uiterste noorden
   

  De berg maakt het hoogste gedeelte van de Anti-Libanon uit. De Hermon is niet de gehele Libanon, maar alleen het gedeelte, dat ten Noorden en Oosten van de bronnen der Jordaan ligt. 

  De top ervan was het geheele jaar door met sneeuw bedekt, waarom de Chaldeërs en Arabieren hem ook 'sneeuwberg' noemden. Men haalde in de zomer de sneeuw in korven van daar ter verkoeling en verfrissing van andere dranken , Spr. 25:13. 

  Een der spitsen van de Hermon heet Baäl-Hermon, waarschijnlijk omdat daarop de dienst van Baäl plaats vond.

  De Israëlieten namen de landen van de koningen Sihon en Og in, vanaf de beek Arnon tot aan de berg Hermon.

  De 3:8 Zo namen wij in die tijd het land uit de hand van de twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan \@woonden,\@ vanaf de beek Arnon tot aan de berg Hermon (HSV)

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Hermon' is op 26 dec. 2014 verwerkt.

  S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hermon. Hieruit is op 26 dec. 2014 tekst genomen en verwerkt. 

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ Ontleend aan Wikimedia Commons, bronpagina. Auteur: Almog, 2005. Auterusrecht: publiek domein. Bewerkt door Kees Langeveld, 26 dec. 2014.

  3. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  4. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hermon. Hieruit is op 26 dec. 2014 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Hermon_sneeuw.jpg
  Geen beschrijving
  152.84 kB11:17, 26 dec 2014Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.