Hosanna

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hosanna

  Hosanna (Grieks: osanna) is een woord van Hebreeuwse oorsprong en betekent "help toch!", 'red toch!”, “verlos nu!”, “geef heil!”. Het is een heilwensende uitroep, een bede om verlossing, heil, zegen of hulp voor zichzelf of voor een ander. 

  Hosanna (evenals de naam Jezus) is een samenstelling van twee Hebreeuwse woorden en voor het ene deel afgeleid van het werkwoord yasha, dat “verlossen, redden” betekent. 

  De uitroep “Hosanna” komt voor in Ps. 118:25

  Ps 118:17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
  Ps 118:18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.
  (…)
  Ps 118:21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.
  Ps 118:22 De steen, [dien] de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.
  Ps 118:23 Dit is van den HEERE geschied, [en] het is wonderlijk in onze ogen.
  Ps 118:24 Dit is de dag, [dien] de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
  Ps 118:25 Och HEERE! geef nu heil; och HEERE! geef nu voorspoed.
  Ps 118:26 Gezegend zij hij, die daar komt in den Naam des HEEREN! Wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
  (SV)

  “Hosanna” werd de Heer Jezus als heilwens toegeroepen door de menigte, toen Hij zijn intocht in Jeruzalem hield, nadat hij kort hiervoor zijn vriend Lazarus uit de dood had opgewekt. Zelfs de kinderen in de tempel riepen Jezus “hosanna” toe. Men begeerde van Hem de verlossing van de Romeinse bezettingsmacht en het herstel van Israëls koninkrijk, maar wenste Hem ook heil en zegen toe.

  Mt 21:9 De menigten nu die voor Hem uitgingen en zij die volgden, riepen de woorden: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hoogste hemelen!
  Mt 21:15 Toen nu de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel de woorden riepen: Hosanna voor de Zoon van David, namen zij het zeer kwalijk
  (TELOS)

  Mr 11:9 En zij die vooruitgingen en zij die volgden, riepen:
  Mr 11:10 Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in de hoogste hemelen!
  (TELOS)

  Joh 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel!
  Joh 12:12  De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
  Joh 12:13  namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel!
  (TELOS)

  De uitdrukking “Hosanna in de hoogste hemelen!” kan men verstaan als “Geef heil, U die in de hoogste hemelen bent!”[1]

  Het volgende lied, 'The Holy City' (De Heilige Stad), gezongen door Mahalia Jackson, bevat de uitdrukking "Hosanna". 
   

  The Holy CitySeilboot

  Last night I lay a-sleeping
  There came a dream so fair,
  I stood in old Jerusalem
  Beside the temple there.
  I heard the children singing,
  And ever as they sang,
  Me thought the voice of angels
  From heaven in answer rang.
  Me thought the voice of angels
  From heaven in answer rang.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Lift up your gates and sing,
  Hosanna in the highest!
  Hosanna to your King!

  And then me thought my dream was changed,
  The streets no longer rang,
  Hushed were the glad Hosannas
  The little children sang.
  The sun grew dark with mystery,
  The morn was cold and chill,
  As the shadow of a cross arose
  Upon a lonely hill.
  As the shadow of a cross arose
  Upon a lonely hill.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Hark! How the angels sing,
  Hosanna in the highest!
  Hosanna to your King!

  And once again the scene was changed;
  New earth there seemed to be;
  I saw the Holy City
  Beside the tideless sea;
  The light of God was on its streets,
  The gates were open wide,
  And all who would might enter,
  And no one was denied.
  No need of moon or stars by night,
  Or sun to shine by day;
  It was the new Jerusalem
  That would not pass away.
  It was the new Jerusalem
  That would not pass away.

  Jerusalem! Jerusalem!
  Sing for the night is o'er!
  Hosanna in the highest!
  Hosanna for evermore!
  Hosanna in the highest!
  Hosanna for evermore!

  Mahalia Jackson zingt "The Holy City". Duur: 6 minuten. Bron: Youtube.

   

  Voetnoten

  1. ↑ Zo A New and Concise Bible Dictionary s.v. Hosanna. George Morris, 1899.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.