Iran

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Iran

  Iran, officieel Islamitische Republiek Iran, vroeger Perzië gehetentelt 72,2 miljoen inwoners (2008). De helft van de bevolking is jonger dan 25 jaar [4]; de gemiddelde leeftijd is 27 jaar (2009). De hoofdtaal is Perzisch. Bijna de helft van de bevolking is echter niet-perzisch (anno 2012), zoals Azerbeidzjanen in het Noord-Westen en Arabieren in het Zuid-Westen van Iran.

  Paragrafen:


   


  (De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)

  De hoofdstad van het tegenwoordige Iran is Teheran. Een journaliste die de stad in 2009 bezocht schreef: "Teheran is een plotse aanval op al je zintuigen. Vooral het geluid is oorverdovend: taxi's toeteren onophoudelijk, winkeliers schreeuwen naar hun collega's aan de overkant van de straat, en tussen al het kabaal door roept ook de muezzin nog eens op tot het gebed. Praten kan je hier niet; roepen is de boodschap." [2]

  Binnen de islamitische wereld neemt Iran een unieke plaats in. Iran is géén Arabisch land. Het heeft zijn eigen taal bewaard en is het enige land waar het sji'isme, een minderheidsvariant van de Islam, de staatsgodsdienst is. Ca. 98% van de bevolking is moslim. Van de moslims is 90% sjiitisch, de rest soennitisch. Staat en godsdienst zijn verweven. De Islamitische wetgeving, de Sharia, wordt toegepast. Er is treedt een strenge zedenpolitie op. De soennieten mogen in Teheran geen moskee openen[9].

  De opperste leider van Iran is een geestelijke leidsman: de conservatieve Ayatollah Ali Khamenei. De Ayatollah wordt beschouwd als Allah's vertegenwoordiger op aarde en heeft de meeste macht in Iran, meer macht dan de president. Gehoorzaamheid aan hem is een godsdienstige en wettelijke plicht. De ayatollah kan voorgestelde wetten tegenhouden, een zittende president ontslaan en een verkiezingsuitslag ongeldig verklaren. Hij benoemt militaire leiders, het hoofd van Radio en Televisie en zes leden van de Raad van Hoeders. Hij wordt bijgestaan door een staf van 600 raadgevers. Ayatollah Ali Khamenei is waarschijnlijk de meest invloedrijke man in het Midden-Oosten.

  De Raad van Hoeders is een machtig orgaan dat de verworvenheden van de Islamitische Revolutie van 1979 bewaakt. De raad bestaat uit zes geestelijken benoemd door de ayatollah en zes juristen. Zij keurt alle wetgeving, doet de voorselectie van presidentskandidaten en houdt toezicht op eerlijke verkiezingen.

  Het Ministerie van Cultuur censureert onder andere boeken, films, muziek en advertenties.     

  De meest religieuze steden van het land zijn Masshad en Qom, waar de Islamitische revolutie haar oorsprong had.

  De tekst van het nationale volkslied Hymne van de islamitische republiek (sinds 1990 in gebruik) luidt aldus:

  Aan de horizon verschijnt de oostelijke zon,
  Het licht in de ogen van hen die in waarheid geloven
  In de maand Bahman ligt de almacht van ons geloof
  Jouw boodschap, o imam, van onafhankelijkheid en vrijheid
  zijn in onze zielen geprent
  O martelaren! Jullie krijgskreet echoot in de oren van de tijd,
  Voortdurend, aanhoudend en eeuwig:
  De Islamitische Republiek Iran! [1]

  4 en 5 juni zijn nationale feestdagen. Op 4 juni wordt de dood van ayatollah Ruhollah Khomeini herdacht, de stichter van de Islamitische Republiek die in 1989 overleed. Op 5 juni wordt de Revolte van Khordad 15 herdacht, toen Khomeini in 1963 zijn vermaarde speech gaf tegen de shah en hem vergeleek met de beruchte Iraanse tyran Yazid. Khomeini ligt begraven in het Iman Khomeini mausoleum, even buiten Teheran, naast het beroemde kerkhof Behesht-e Zahra (Het paradijs van Zahra), waar miljoenen slachtoffers van de 8-jaar durende Iran-Irakoorlog begraven zijn.

  Jaarlijks is er een nationele Dag van het Leger, waarop Iran zijn militaire mogendheid toont.

  De binnenlandse politiek van Iran wordt getekend door de strijd tussen hervormers en conservatieven. De hervormers willen meer vrijheid en staan meer open voor het Westen.
   

  Mousavi ook kandidaat Iraans presidentschap

  De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad krijgt stevige concurrentie bij de presidentsverkiezingen van 12 juni, want oud-premier Mirhossein Mousavi heeft zich ook kandidaat gesteld. Mousavi is een 68-jarige hervormer, die als belangrijke rivaal wordt gezien voor Ahmadinejad. Mousavi zegt dat het fundamentalistisch extremisme veel schade heeft berokkend aan Iran en hij hoopt het vertrouwen van de internationale gemeenschap terug te winnen.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 9 mei 2009

  De Iraniërs zijn vriendelijk, beleefd en gastvrij en de burgers zijn veilig op straat. De Pasdaran (revolutionaire garde) is evenwel geducht en christenen ondervinden verdrukking (zie hieronder).

  Een man behoort kortgeknipt haar te hebben. Een vrouw behoort een hoofddoek te dragen die al het haar bedekt en een jas die tot over de knie reikt [3]. Er is scheiding tussen mannen en vrouwen op diverse terreinen van het openbare leven. 

  Alcohol, bars en clubs zijn verboden [3].

  Televisie is erg populair: 80% van de bevolking kijkt regelmatig (2009). De meest bekeken omroep is de jeugdomroep (2009), de derde staatsomroep van het land. Er zijn 23 miljoen internetgebruikers (2008). Internet is het voornaamste platform voor kritische stemmen. Pornografische en anti-Islamitische sites worden geblokkeerd. Bioscoopfilms worden gecensureerd.[5].

  De zanger Benyamin is in Iran een superster. Zijn muziek verraadt westerse invloeden en zijn liedjes zijn echte meezingers (2009). Heavy metal muziek is verboden.

  Iran heeft grote energiebronnen in de vorm van olie en gas.

  Christendom en andere godsdiensten

  Het Christendom is een erkende godsdienstminderheid. Er zijn ca. 300.000 christenen (0,4% van de bevolking)[7]. Hun aantal daalt. Iran stond in 2008 op de derde plaats op de Open Doors' ranglijst Christenvervolging. Het is alleen Armeense en Assyrische christenen toegestaan om samen te komen in kerken (anno 2011). Dopen en "halleluja" roepen is verboden. Wie het doet, kan gearresteerd worden. Christenen kunnen noch bij de overheid noch bij bedrijven carrière maken. 

  De Iraanse christen Farshid Fathi schreef uit de gevangenis:

  God roept ons op om met Hem te wandelen en vlekkeloos te zijn, zoals Hij zei tegen Abraham. Tot nu toe is wandelen met Hem heerlijk en spannend. Ik ervaar beproevingen, ontberingen, rampen, mishandeling, gevangenschap, slapeloze nachten, honger, onschuld. Maar ook kennis, geduld, vriendelijkheid, de heilige Geest, echte liefde, eerlijke taal en de kracht van God. 

  Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, nieuwsbrief, 16 jan 2014. 

  Moslims uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen is niet toegestaan (anno 2011). Moslims die christen worden kunnen zonder opgaaf van redenen worden opgepakt en gefolterd worden. Een christen die eerder een oprechte, praktiserende moslim was, kan volgens de islamitische wetten ter dood veroordeeld worden. Op afvalligheid van de islam kan de doodstraf worden opgelegd. 

  Ondanks de druk die op christenen wordt uitgeoefend en het verbod op afval van de Islam, neemt de belangstelling voor het christelijk geloof toe. Ongenoegen over het Islamitische regime en de Islamitische leiders leidt (anno 2010) tot twijfel aan de Islam en tot meer openheid voor het evangelie[10].

  Het evangelie bereikt Iraniers onder meer via christelijke satelliet-uitzendingen. De Heer Jezus openbaart zich aan niet-gelovigen onder andere in dromen. Hierdoor zijn  drugsverslaafden bevrijd en zieken genezen[8]. Het is moeilijk om een bijbel te verkrijgen. De overheid gaat de instroom van christelijke lectuur tegen (anno 2010)[10].

  Het Jodendom is een erkende godsdienstminderheid. Er zijn 30.000 joden (in 2007). Hun aantal neemt af.

  Ook aanhangers van andere godsdiensten worden onderdrukt, zoals bijvoorbeeld de Baha'i.

  Iran en de wereld

  De nieuwsgierigheid van Iraniërs naar de buitenwereld is groot. 

  Iran exporteert olie en gas. Het is (anno 2011) de op twee na grootste olieproducent ter wereld.

  Vanaf het begin van de Iraanse revolutie in 1979 streefde de geestelijk leider Ayatollah Khomeini ernaar de Iraanse Revolutie uit te voeren naar andere landen. Deze omwenteling moest een einde maken aan het bewind van Arabische leiders in het Midden-Oosten, die Khomeini minachtend „lakeien van Amerika” noemde. In 1982 richtten leden van de Iraanse Revolutionaire Garde Hezbollah in Libanon op. Volgens de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei is het exporteren van de Islamitische Revolutie gelijk het glinsteren van de zon, welks stralen de wereld verlichten.

  Iran poogt de invloed van de decadente westerse cultuur tegen de gaan, bijv. in de reclame en de menswetenschappen (2010).
   

  Simpsons in de ban in Iran

  De strijd tegen de oprukkende westerse cultuur in Iran heeft een nieuw slachtoffer geeist: The Simpsons. De populaire tekenfilmfiguren verdwijnen op last van het Instituut voor de Intellectuele Ontwikkeling van het Kind uit de schappen van speelgoedwinkels in Iran. Een woordvoerder van de staatsinstelling gaf geen uitleg over de redenen voor de maatregel. Eerder werden eigenaren van Iraanse speelgoedwinkels al gedwongen om de verkoop van barbiepoppen te staken. Superman en Spiderman ontkomen vooralsnog aan een verbod. Deze cartoonfiguren komen namelijk op voor de onderdrukten, aldus de zegsman van de Iraanse kinderspeelgoedwaakhond.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 6 februari 2012.

  Iran is fel anti-Amerikaans. Vóór de Islamitische revolutie in 1979 was Mohammad Reza, de shah van Perzië, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio. Maar spoedig na de revolutie werden de diplomatieke betrekkingen verbroken; ze zijn tot op heden (anno 2010) nog niet hersteld. Iran ziet de Amerikaanse troepen in de regio als een bedreiging en wil dat ze vertrekken. Volgens de Iraanse president Ahmadinejad (2010) is hun aanwezigheid de oorzaak van de instabiliteit in de regio. Volgens de ayatollah (2009) worden de Verenigde Staten diep gehaat in het Midden-Oosten. Iran wil dat de VS de steun aan Israel stoppen en zich niet bemoeien met de landen in het Midden-Oosten. De VS zijn in de ogen van Iran 'de grote satan' (Israel 'de kleine satan'). President Ahmadinejad zei in een toespraak: "Met Gods zegen zal het laatste uur van de duivelse macht van America zijn geslagen."[14] 

  President Bush van de VS verklaarde in 2002 dat Iran deel uitmaakt van de ‘as van het kwaad’. De VS beschuldigen Iran van het ondermijnen van hun opbouwwerk in Irak en het in het geheim ontwikkelen van nucleaire wapens.

  Meerdere Arabische naties zijn bezorgd over de Iraanse expansiedrift en over het Iraanse nucleaire programma. Syrië echter is (anno 2011) zeer bevriend met Iran. De anti-Israelische Sjiitische Hezbollah is nauw verbonden met Iran. 

  Veel naties in de wereld keuren het nucleaire programma en Irans houding tegenover de VS en Israël af. Iran voert zijn nucleaire programma uit met hulp van Rusland.

  Iran en Israël

  Iran is fel anti-zionistisch en ontkent het bestaansrecht van Israël. Het is 's werelds grootste vijand van de Joodse staat. De Ayatollah Ali Khamenei noemde (2009) Israel een kankergezwel in het hart van de moslimwereld. 'Het zionistische regime is onwettig, een bastaard', zei hij in november 2013[21]Iran wil de Joodse staat van de kaart wegen. Het uiteindelijk doel is volgens de opperste leider (2011) de bevrijding van heel Palestina[13]. De Ayatollah liet in september 2011 weten dat Iran meer openlijk aan de vernietiging van Israël zou gaan werken. In november 2013 noemde hij Israël de 'dolle hond van de regio' en verklaarde hij dat 'het zionistische regime gedoemd is tot uitsterven'[20]. In november 2014 schreef hij: 'Dit barbaarse en wolfachtige regime van kindermoordenaars van Israël, dat geen misdaad nalaat, is niet te genezen maar moet worden vernietigd'. En: 'De enige manier om een barbaars regime zoals Israël aan te pakken is [de Palestijnen] te bewapenen'.[22] 

  In 2012 verklaarde de stafchef van de Iraanse strijdkrachten, generaal Firouzabadi, dat Iran 'de volledige vernietiging van Israël' nastreeft[16]Een hoge officier in het Iraanse leger zei in mei 2016 dat de Islamitische Republiek over de middelen beschikt om heel Israël binnen enkele minuten te vernietigen.  

  Ahmadinejad, de vroegere president van Iran, zei in een toespraak: "Het zionistische regime is vastgelopen. Met Gods zegen zal jullie wens uitkomen en zal deze bron van ellende voorgoed van de aardbodem verdwijnen."[15] Volgens Ahmadinejad (2011) is de verdwijning van het 'zionistische regiem' noodzakelijk voor rust in het Midden-Oosten[11]. In 2012 zei hij: “Een ieder die vrijheid en gerechtigheid bemint, moet streven naar de vernietiging van het Zionistische regime ten einde de weg te banen voor gerechtigheid en vrede in de wereld."[18]. In dat jaar zei hij ook dat de oplossing van de Palestijnse kwestie een verenigd Islamitisch besluit vereist om "de Zionistische entiteit" van de kaart te verwijderen[19]. En volgens hem (2009) is de Holocaust een leugen, bedoeld als rechtvaardiging voor de oprichting voor de staat Israël. Iran steunt militante Palestijnse en Libanese groepen die Israël bestrijden. Een tweestatenoplossing van het Palestijns-Israelische conflict vindt president Ahmadinejad een 'satanisch plan gedoemd om te mislukken' (2011)[12]

  Het optreden van de hoogste leiders van Iran doet denken aan de vijandschap van Haman in het Perzische rijk ten tijde van Esther. Haman zocht het volk van de Joden uit te roeien. God echter bewaarde het volk en Haman werd gedood.

  Op de jaarlijkse Jeruzalemdag in Teheran wordt solidariteit met de Palestijnen betuigd en tegen Israël geprotesteerd. Het anti-Zionistische evenement werd in 1979 gesticht door Ayatollah Khomeini (1902-1989). De dag valt op de laatste vrijdag van de vastenmaand Ramadan. Volgens president Mahmoud Ahmadinejad (2012) is Jeruzalemdag niet louter "een strategische oplossing voor het Palestijnse probleem", maar ook "een sleutel voor het oplossen van de wereldproblemen"[17]. Op Jeruzalemdag in 2012 noemde de president Israël een kankergezwel. Grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, zei dat Israël zal verdwijnen. De leider van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, zei „verbijsterd” te zijn door de opmerkingen van de Iraanse leiders tegen Israël. Hun uitlatingen zijn in strijd zijn met het handvest van de VN.
   

  Ahmadinejad: Israël is kankergezwel

  De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft de toch al beroerde relatie met Israël verder verslechterd door het land een 'kankerachtig gezwel' te noemen dat spoedig vernietigd zal worden. Hij zei dit tijdens een demonstratie tegen het bestaan van de joodse staat, aldus de staatstelevisie. 'De naties in de regio zullen de zionistische overweldiger in het Palestijnse land spoedig afmaken', zei Ahmadinejad. De president heeft herhaaldelijk laten weten Israël van de kaart te willen vegen. Israël is momenteel bezig voorbereidingen te treffen voor een eventueel gewapend conflict met Iran. In de media wordt gespeculeerd over een op handen zijnde aanval op het atoomprogramma van Iran.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 17 aug. 2012

  Evangelisatie

  Ook in Iran wordt het evangelie verkondigd en op het heil van Christus gewezen. De volgende video verhaalt van Iraanse vrouwen die de Heer Jezus vonden dankzij een christelijke tv-uitzending. 

   

  Geschiedenis

  Iran heette tot 1935 Perzïë. Perzië was één van de grootste rijken in de oudheid. In de bijbel is sprake van het koninkrijk van Perzië

  2Kr 36:20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg;
  2Kr 36:22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 

  2Kr 36:23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.

  In de tijd van het Oude Testament was Iran het land van de Perzen en de Meden.

  In de moderne geschiedenis van Iran bevorderde de sjah van Perzië verwesterlijking en modernisering van Iran. Hij vervreemdde zich echter van religieuze en politieke krachten in het land. In de stad Qom houdt de geestelijk leider ayatollah Khomeini in 1963 een ziedende speech tegen de sjah. Khomeini zegt onder meer dat wanneer de shah op de ingeslagen weg verder zou gaan, het volk dankbaar zou zijn wanneer hij het land op een dag zou verlaten.

  Khomeini wordt in 1964 verbannen uit Qom, maar de conservatieve geestelijken blijven zich vanuit de stad tegen het bewind van de shah verzetten. In Qom heeft de Islamitische Revolutie van 1979 haar oorsprong.

  1979: Er komt een einde aan het pro-Amerikaanse regime van Sjah Mohammad Reza Pahlavi. De Islamitische republiek wordt uitgeroepen. Studenten bezetten de ambassade van de Verenigde Staten. De sjah gaat in ballingschap. Iran en de Verenigde Staten hebben sinds 1979 geen diplomatieke banden meer (2009). De stichter van de Islamitische republiek van Iran, Groot-Ayatollah, stelt in hetzelfde jaar Jeruzalemdag in, een jaarlijks evenement tegen het Zionisme en vóór een onafhankelijke Palestijnse staat. 

  1980: Van 1980 tot 1988 is Iran verwikkeld in een oorlog met Irak.

  1989: geestelijk leider Khomeini, geboren 1902, overlijdt. Sinds 1989 wordt de macht gedeeld door de geestelijk leider en de gekozen president.

  1997: De hervormingsgezinde Mohammed Khatami wint de presidentsverkiezingen. Hij is president tot 2005. Grote veranderingen kan hij niet doorvoeren, omdat de conservatieven die tegenstaan.

  2000: Na de parlementsverkiezingen in 2000 krijgen de hervormingsgezinden meer macht. Conservatieve tegenkrachten blijven echter sterk.

  2002: De Amerikaanse president Bush verklaart dat Iran behoort tot "de as van het kwaad". Washington beschuldigt Iran ervan dat het het werk van de VS in Irak ondermijnt en nucleaire wapens tracht te ontwikkelen.

  2005: Mahmoud Ahmadinejad (geboren 1956), de conservatieve burgemeester van Teheran, wordt president. Hij is officier van de Revolutionaire Garde en provinciaal gouverneur geweest. Hij was actief betrokken bij de Islamitische Revolutie in 1979. De nieuwe president zegt voor vrede en gematigdheid te zijn. Hij wil het nucleaire programma, dat door de Verenigde Naties afgewezen wordt, doorzetten. 

  In dat jaar verklaart Ahmadinejad dat de staat Israël van de kaart geveegd moet worden.  

  2006: De regering verklaart dat Iran erin geslaagd is uranium te verrijken. De president Ahmadinejad stelt dat de natie "een onvervreemdbaar recht" heeft om nucleaire brandstof te produceren.

  2008: Er worden parlementsverkiezingen gehouden. Meer pragmatische conservatieven zijn tegen Ahmadinejads confronterende houding tegenover het Westen. De kritiek op Ahmadinejads economische beleid neemt toe.

  2009: In dit jaar vinden presidentsverkiezingen plaats, waarin Ahmadinejad voor een tweede ambsttermijn gekozen wordt, hoewel onder zijn bewind vanaf 2005 de prijzen sterk zijn gestegen, de inflatie flink is opgelopen, evenals de werkeloosheid, en de persoonlijke vrijheden zijn verminderd. De economie was het hoofdthema in de verkiezingscampagne. Alle vier presidentskandidaten, inclusief de zittende president, vinden dat Iran omwille van de economie meer open moet staan voor het Westen. Vrouwenrechten en de verhouding tot het buitenland waren ook belangrijke onderwerpen. Alle vier kandidaten - twee conservatieven en twee hervormers - vinden dat Iran het recht heeft op nucleaire techologie [6]. Ahmadinejad wint de verkiezingen met een ruime meerderheid en krijgt bijna twee maal zoveel stemmen als zijn hervormingsgezinde rivaal Mousavi. Op het vermoeden van stembusfraude breken onlusten uit. De openlijke uitingen van kritiek op het Iraanse leiderschap zijn de grootste sinds jaren. De wekenlange protesten doven uit na gewelddadig optreden van het veiligheidsapparaat en regeringsgezinde milities.

  2010: In augustus begint Iran met het opstarten van zijn eerste kernreactor. Het vrijkomende plutonium zal naar Rusland gaan. Door deze afdracht kan Iran het verrijkte uranium niet voor de bouw van kernwapens gebruiken. Internationaal blijven er grote zorgen over tien andere uraniumverrijkingsprojecten die Iran heeft aangekondigd en die volgens de natie alleen maar bedoeld zijn voor de elektriciteitsvoorziening.

  2015. Al jaren is bekend dat Iran een uraniumverrijkingsprogramma heeft. Hoogverrijkt uranium is de belangrijkste stof voor een atoombom. Iran houdt vol dat het verrijkt uranium slechts inzet voor energie en medische toepassingen, en dat het helemaal niet bezig is met het ontwikkelen van een nucleaire wapens. Tegelijkertijd weigerde het land de afgelopen jaren vergaande inspecties. Het Westen is dan ook bang dat het land nucleaire wapens ontwikkelt. Op 14 juli sluit Iran een overeenkomst met de zes grote mogendheden Rusland, China, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland: Iran belooft het kernprogramma af te bouwen en in ruil daarvoor trekt het Westen de economische sancties tegen het land in. Iran moet afstand doen van 98 procent van zijn voorraad verrijkt uranium. Ook het overgrote deel van centrifuges, waarin uranium wordt verrijkt, moet weg.[23] Israël noemt de overeenkomst een gigantische fout. 

  2017: Eind december gaan in verscheidenen steden veel mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering. Ze zijn ontevreden over de slechte economische situatie in het land, de stijgende prijzen van voedsel en brandstof, de corruptie en de strenge regels die de geestelijk leiders van Iran hebben opgelegd. In 2009 werd voor het laatst op grote schaal geprotesteerd.

  Toekomst

  Volgens de Bijbel zal "in het laatste der jaren" (Ezech. 38:8), "in het laatste der dagen" (Ezech. 38:16) de vorst Gog samen met Perzen en andere volkeren ten strijde optrekken tegen het land Israël. Bij Perzen mogen wij denken aan Iraniërs.

  Eze 38:3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!
  Eze 38:4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
  Eze 38:5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm [voeren];
  Eze 38:6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. (...)
  Eze 38:15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir;

  Eze 38:16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israel, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.

  De Perzen en andere volken die met Gog meegekomen zijn, zullen geoordeeld worden in het land Israël. Dan zullen zij de God van Israël erkennen.

  Eze 38:19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israels! (...)
  Eze 38:21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.

  Eze 38:22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.
  Eze 38:23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. (...)
  Eze 39:4 Op de bergen Israels zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.
  Eze 39:5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. (...)
  Eze 39:7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israel bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israel. (...)
  Eze 39:11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israel zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers [den] [neus] stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte. (...)
  Eze 39:21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb.

  Divers

   
  De Amerikaan Rick Steves maakt kennis met cultuur en mensen van Iran.

  De Amerikaanse zendeling Dan Baumann werd in Iran opgepakt toen hij de grens wilde oversteken. Daarna hing boven zijn hoofd de doodstraf wegens missionaire activiteit en spionage. Toen hij wanhopig en verbroken in de cel was, verschijnt de Heer aan hem:


  Dan Baumann zat 9 weken in een Iraanse cel. De Heer Jezus versterkte hem. Filmpje: 9 minuten, Engels, Youtube.

  Meer informatie

  • Over de diverse bevolkingsgroepen in Iran, zie Iran's internal dynamics, een video-documentaire door Azerbeidjaanse studenten (2012)
  • Laatste nieuws over Iran, in het Nederlands: JWT Network ( http://www.jtwnetwork.nl/ ) 
  • Over de rol van de ayatollah, de machtigste man in Iran, zie het artikel The Iranian regime's real boss op IranPressNews.com 2 juni 2009.
  • Nieuws over Iran: Iran Press News .
  • Over het lot van christenen in Iran en het Midden-Oosten bericht Farsi Christian News Network
  • Dato Steenhuis, Profetische boodschap over Iraniërs, lezing te Veenendaal dd. 17 april 2007. Over Iran in de toekomst. Over Elam, Meden en Perzen, de leeuwenkuil van Daniel, Haman, Mordechai en Esther. Download audiobestand (53 minuten, mp3). Vragenbespreking na de lezing: download audiobestand (17 minuten, mp3). Bron: GroeienInGeloof.com
  • Marziyeh Amirizadeh, Maryam Rostamour, Gevangen in Iran. Kampen: Kok, 2013. Pagina's: 320. De vriendinnen Maryam en Mariziyeh werden in 2009 gearresteerd in Iran wegens afvalligheid van de Islam en het verbreiden van het christendom. Ze werden overgebracht naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. In het boek vertellen zij van hun wonderlijke tijd daar. De plaats werd een plek van liefde en hoop voor velen. Tot ieders verrassing werden zij na 259 dagen vrijgelaten. Veel mensen hadden voor hen gebeden. Hun persoonlijke getuigenissen zijn te zien en te horen op SDOK.nl.
  • Een Iran-kritische organisatie is de National Council of Resistance of Iran (NCRI), http://www.ncr-iran.org/ 

  Bronnen

  Geraadpleegd zijn onder meer:

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: Artikel Sorood-e_Jomhoori-e_Eslami op Wikipedia
  2. ↑ Aldus journaliste Ann De Craemer in een Iran-reisverslag uit 2009, zie haar weblogartikel 
  3. ↑ Zie Daisy Mohr, De jeugd in Iran verveelt zich, artikel op AD.nl dd. 2 jan. 2006
  4. ↑ De bronnen geven echter verschillende cijfers: 70% jonger dan 25 jaar; 70% jonger dan 35 jaar; de helft jonger dan 25 jaar.
  5. ↑ Over massamedia en hun gebruik in Iran, zie Country Profile: Iran, artikel op News.BBC.co.uk
  6. ↑ Iranians head to polls in crucial vote, artikel op CNN.com dd. 12 juni 2009.
        Rivalen Iran eisen beiden zege op, artikel op RefDag.nl dd. 12 juni 2009.
  7. ↑ Het Internationale Genootschap voor Mensenrechten schatte in 2010 het aantal traditioneel christenen (christenen die geen ex-moslims zijn) op 250.000. zie Nieuwsartikel Iran: Muslime werden nach Jesus-Traümen Christen, op Idea.de dd. 26 maart 2010.
  8. ↑ Nieuwsartikel Iran: Muslime werden nach Jesus-Traümen Christen, op Idea.de dd. 26 maart 2010.
  9. ↑ ibid.
  10. ↑ Aldus het artikel 'Geestelijke revolutie', in: Stem van vervolgde christenen, een uitgave van Stichting De Ondergrondse Kerk dd. maart/april 2010.
  11. ↑, 12. ↑ Nieuwartikel 'No calm in Mideast as long as Israel exists', Ynetnews.com, 4 juni 2011.
  13. ↑ Iran Suggests The Destruction Of Israel As Jewish State. nieuwartikel op www.TheJerusalemGiftShop.com, 1 okt. 2011. 
  14. ↑, 15. ↑ Het desbetreffende filmfragment van de toespraak werd vertoond in het Nederlandse tv-programma EénVandaag, 8 nov. 2011.
  16. ↑ Top Commander Reiterates Iran's Commitment to Full Annihilation of Israel, nieuwsbericht op FarsNews.com, 20 mei 2012.
  17. ↑, 18. ↑ Aangehaald in: Iran Amps Up Its Genocidal Rhetoric, nieuwsartikel op TheJerusalemGiftShop.com, 3 aug. 2012. 
  19. ↑ Arabisch nieuwsartikel op AlArab.net, nov. 2012. 
  20. ↑ Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht 21 nov. 2013.
  21. ↑ Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht, 18 dec. 2013.
  22. ↑ Iran bedreigt Israël na brief VS over samenwerking. Nieuwsbericht op IsraelToday.nl, 9 nov. 2014.
  23. ↑ https://nos.nl/artikel/2230678-week-...-met-iran.html, nieuwsbericht dd. 6 mei 2018.


   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.