Isaï

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Isaï

  Isaï was de vader van David, zijn zevende zoon, die koning van Israël werd. Zie 1 Sam. 16:1v; 1 Kron. 2:13. Hij is één van Jezus' voorvaders. Isaï wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd (Matth. 1:5-6; Hand. 13:22; Rom. 15:12).

  Zijn naam is in het Hebreeuws Jisai of Isai. Herkomst en betekenis zijn onduidelijk. Opgegeven betekenissen zijn onder meer ‘de wezenlijke’[1], 'God bestaat', 'de man van', 'geschenk van God'. In het Grieks luidt de naam Iessai. In het Latijn van de Vulgaatvertaling: Isai, Jesse. De Engelse Authorized Version heeft 'Jesse'. 

  Isaï was de zoon van Obed en daarmee kleinzoon van Boaz en Ruth. Hij woonde in Bethlehem. Zijn familie wordt genoemd in 1 Kron. 2:12v. Als zijn zonen worden opgegeven Eliab, Abinadab, Simea, Nethaneël, Raddaï, Ozem en, de jongste, David

  1Kr 2:12 Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï,
  1Kr 2:13 Isaï verwekte Eliab, zijn eerstgeborene, Abinadab, de tweede, en Simea, de derde,
  1Kr 2:14 Nethaneël, de vierde, Raddai, de vijfde,
  1Kr 2:15 Ozem, de zesde, [en] David, de zevende.
  1Kr 2:16 Hun zusters waren Zeruja en Abigaïl. De zonen van Zeruja waren Abisaï, Joab en Asaël, drie [zonen].
  1Kr 2:17 Abigaïl baarde Amasa; de vader van Amasa was Jether de Ismaëliet.
  (HSV)

  Op bevel van God, die Saul van de troon vervallen verklaard had, kwam Samuël tot Isaï, om een van zijn zonen tot koning van Israël te zalven.

  Nadat al de overige zonen voor de profeet verschenen waren, werd het hem geopenbaard, dat David, ofschoon de jongste in jaren, de toekomstige koning zou zijn. Of Isaï David's troonsbestijging nog beleefd heeft is onbekend. 

  David_gekozen-Von Carolsfeld.jpg

  Gravure 'David gekozen om Saul te vervangen', door Julius Schnorr von Carolsfeld, 1860[2]
  Isaï, rechts van het altaar staand, schijnt verbaasd naar Samuël te kijken.
  Samuël hanteert de hoorn met olie waarmee David gezalfd werd.

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 6 maart 2013 tekst genomen en bewerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Jisai. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëedigd vertaler.

  2. ↑ Afbeelding op 6 maart 2013 ontleend aan BiblicalGenealogy.kavonrueter.com, bronpagina

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   David_gekozen-Von Carolsfeld.jpg
  Geen beschrijving
  98.69 kB21:29, 6 mrt 2013Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.