Poorten van Jeruzalem

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi..._van_Jeruzalem

  De poorten van Jeruzalem zijn de poorten in de muren van de oude hoofdstad van Israël

  Het bijbelboek Nehemia verhaalt van het herstel van de muren en de poorten van Jeruzalem. De volgende afbeelding toont de poorten en andere plaatsen in de stad:

  Jeruzalem_Poorten-Nehemia3.jpg

  Plattegrond[1]: Jeruzalems poorten ten tijde van Nehemia. 
  (Klik op de plattegrond om deze te vergroten)

  De volgende afbeelding toont de muren en poorten uit verschillende tijden.

  Jeruzalem_poorten.jpg
  Jeruzalem_poorten_legenda.jpg
  Bron: Ontleend aan een oude kaart 'Jeruzalem en de Olijfberg' van het Cartografisch Instituur J.B. Wolters.

  De poort van Efraïm, genoemd in 2 Kon. 14:13, is vermoedelijk dezelfde als de in Zach. 14:10 genoemde poort van Benjamin. Beide stammen lagen noordelijk van Jeruzalem. De poorten bevinden zich daarom vermoedelijk aan de noordkant van de stad. 

  2Kon 14:13 En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon van Ahazia, te Beth-semes, en kwam te Jeruzalem; en hij brak aan den muur van Jeruzalem, van de poort van Efraïm tot aan de Hoekpoort, vierhonderd ellen. (SV)

  In het boek van de profeet Jeremia is sprake van de Schervenpoort. Deze poort wordt nergens anders in de Bijbel zo genoemd. Vermoedelijk wordt de Mestpoort bedoeld.

  Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek,
  (HSV)

  Zacharia voorzegt dat Jeruzalem 'verhoogd en bewoond' zal worden, van 'de poort van Benjamin' af, tot aan de plaats van 'de eerste poort', tot aan 'de Hoekpoort' toe. 

  Zac 14:10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en [van] den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe. (SV)

  De poort van Benjamin heet vermoedelijk zo, omdat zij uitzag naar het noorden, naar het stamgebied van Benjamin. Zij moet daarom in de noordelijke muur zijn. De poort van Benjamin is vermoedelijk dezelfde als de poort van Erfräim.

  2Kon 14:13 En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon van Ahazia, te Beth-semes, en kwam te Jeruzalem; en hij brak aan den muur van Jeruzalem, van de poort van Efraïm tot aan de Hoekpoort, vierhonderd ellen. (SV)

  De door Zacharia genoemde 'eerste poort' is waarschijnlijk een vroegere poort, die ten tijde van de profeet niet meer bestond. Hij spreekt immers van 'de plaats van' de eerste poort, de plaats waar de poort eerst was. 

  De huidige muren van de oude stadskern zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden. Zij werden in hun tegenwoordige vorm in 1542 herbouwd door de Turken onder leiding van sultan Suleiman de Grote. Deze muren hebben een omtrek van 4 km en zijn gemiddeld 12 meter hoog. Ze hebben 34 torens en 8 poorten: 

  1. de Nieuwe Poort;
  2. de Damaskuspoort;
  3. de Herodespoort in de noordelijke muur;
  4. de Leeuwen- of Stefanuspoort;
  5. de Gouden Poort in de oostelijke muur;
  6. de Mestpoort;
  7. de Sionspoort in de zuidelijke muur;
  8. de Jaffapoort in het westen. 

  De Mestpoort wordt ook Aspoort genoemd. De oude Statenvertaling spreekt van 'Mistpoort', de Herziene Statenvertaling heeft 'Mestpoort'. 

  De Bronpoort heet in de Statenvertaling Fonteinpoort

  Een bekende poort is de Oostpoort, ook genoemd de Gouden Poort, zie foto hieronder. 

  Gouden_Poort_1865_McDonald.jpg

  Foto[2]: Gouden Poort of Oostpoort, 1865.
   

  Gouden_Poort-Jeruzalem.jpg

  Foto: De Gouden Poort, gezien vanaf de voet van de Olijfberg. 

  In 1530 heeft het islamitisch bestuur van de stad de Gouden Poort dichtgemetseld om zo te voorkomen dat de Messias door deze poort terug zou kunnen keren in de stad. 

  Jaffapoort_Jeruzalem.jpg
  Foto[3]: Jaffapoort ca. 1890 - 1900
   

  Meer informatie

  De Poorten van Jeruzalem, op OudeSporen.nl. Auteur en jaar van uitgave onbekend. Bestandsformaat: pdf.
  Sion Blokland, Poorten van Jeruzalem (2008), op HervormdScherpenzeel.nl. Bestandsformaat: powerpoint. 
  Jan Paul Spoor, De herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, artikel op OudeSporen.nl, 2010. Bestandsformaat: pdf. 

  Voetnoten

  1. ↑ Plattegrond door Harry Springer, 5 november 2011. Dit is een afgeleide van de plattegrond in Jan-Paul Spoor, De herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, artikel op OudeSporen.nl, 2010, bestandsformaat pdf. 
  2. ↑ Foto door J.M. McDonald, 1865. Op Loc.gov, bronpagina
  3. ↑ Bron: IsraëlDailyPicture.com, bronpagina, juni 2013. Deze pagina bevat diverse foto's van de Jaffapoort. Digitale versie van het origineel wordt bewaard in de Amerikaanse congresbibliotheek, bronpaginaDetroit, Mich.: Detroit Photographic Company, 1905. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Er is een reactie/-overlegpagina bij dit artikel, zie menu Meer > Reactiepagina bewerkte 07:19, 2 mei 2011
  Geplaatst 07:18, 2 mei 2011
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.