Johannes, zijn brieven

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  De eerste brief van Johannes, zie https://christipedia.miraheze.org/wi...f_van_Johannes 
  De tweede brief van Johannes, zie https://christipedia.miraheze.org/wi...f_van_Johannes
  De derde brief van Johannes, zie https://christipedia.miraheze.org/wi...f_van_Johannes

  Schrijver, adressering en datering.

  De apostel Johannes.jpgDe 1e brief bevat geen enkele duidelijke aanwijzing dat de schrijver de apostel Johannes was, maar de grote overeenkomst in stijl, taalgebruik en thematiek, maken het zeer aannemelijk dat de schrijver van deze brief dezelfde is als de schrijver van het evangelie van Johannes. Ook het feit dat hij ooggetuige was van het optreden van Jezus Christus wijst in die richting. Het auteurschap van de apostel Johannes wordt overigens ook bevestigd in de oud christelijke traditie. 
   
  De brief is waarschijnlijk geschreven in Efeze, waar Johannes lange tijd de gemeente leidde, en hoewel de brief geen adressanten aanwijst, was hij geschreven aan christenen die de schrijver persoonlijk kende getuige de aanspreektitel "mijn Kinderen" (2:1), dus hoogst waarschijnlijk aan de gemeenten van Klein Azië, waar Johannes nauw bij betrokken was. De brief werd blijkbaar geschreven door Johannes op hoge leeftijd, wat bevestigt dat de brief rondom het jaar 90 na Christus werd geschreven.
   
  De 2e en 3e brief bevatten ook geen aanwijzing omtrent de schrijver. Toch is het aannemelijk dat Johannes die heeft geschreven. De 2e brief vertoont grote gelijkenis met de 1e brief, 8 van de 13 verzen vinden we ook terug in de 1e brief. Johannes noemt zich "De Oudste" qua leeftijd zal hij ook rond de 90 jaar geweest zijn. Ook in de 3e brief noemt de schrijver zich "De Oudste" en ook inhoudelijk is er gelijkenis in stijl en taalgebruik. De brief is waarschijnlijk in dezelfde tijd geschreven, rond 90 na Christus.
   
  Was de 1e brief bestemd voor een groep christengemeenten, de 2e en 3e brief zijn meer persoonlijk gerichte brieven.
   
  2 Johannes is geaddresseerd aan een vrouw en haar gezin. Volgens één bron uit de traditie zou "de uitverkoren vrouw" Martha van Bethanië zijn geweest. Haar zuster (13) zou dan een verwijzing zijn naar Maria van Bethanië. Andere bijbelgeleerden nemen aan dat "de uitverkoren vrouw" ook een aanduiding van een gemeente zou kunnen zijn.
   
  3 Johannes was gericht aan Gajus, in de Bijbel worden er 5 personen genoemd met deze naam, over welke Gajus het hier gaat is niet bekend. De andere genoemde personen, Diotrefes en Demetrius zijn verder onbekend.

  De boodschap.

  1 Johannes bevat een krachtige waarschuwing tegen het loslaten van de belijdenis dat Jezus God is die mens werd. Allerlei dwalingen bedreigden de gemeente van binnen uit door valse leraren, vooral vanuit de gnostiek, die de godheid van Christus aanvaardden maar zijn mens zijn verwierpen.
   
  Naast leerstellige zaken legt de apostel sterke nadruk  op het wandelen in het licht en in de liefde, wat een bewijs is van waarachtige wedergeboorte. 
   
  Tenslotte waarschuwt Johannes voor de verleiding van de wereld.
   
  2 Johannes legt opnieuw sterke nadruk op zuivere leer (waarheid) en zuivere levenswandel (liefde.) Hij waarschuwt om dwaalleraren niet welkom te heten en afwijkende leerstellingen af te wijzen.
   
  3 Johannes roept op gastvrijheid te bieden aan rondtrekkende evangelisten. Tevens wordt gewaarschuwd voor Diotrefes, die de gemeente manupileerd en overheerst. Het goede kan niet uit een verkeerde bron komen, het kwaad is niet uit God.

  Praktische betekenis.

  Johannes roept dringend op tot levensheiliging. Zonde hoort niet bij iemand die uit God geboren is, aan de andere kant moet niemand beweren dat hij zonder zonde is. Heb je toch gezondigd, bij God is vergeving indien je tot Hem komt met belijdenis van schuld.
   
  Johannes legt zerke nadruk op de belijdenis dat jezus èn God èn mens is. Het mens zijn van Jezus wordt afgewezen door mensen die materie negatief beoordelen en alleen waarde hechten aan de geest (gnostici). Juist het mens zijn van Jezus toont aan dat de verlossing de gehele mens aangaat, geest, ziel en lichaam.
   
  Johannes bemoedigt de gelovigen zendelingen te ondersteunen.

  Analyse.

  1 Johannes gaat over kennis en gemeenschap en valt uiteen in 4 hoofdonderdelen:
   
  deel 1         Hoofdstuk 1              De vreugde van een leven in gemeenschap met God de Vader, met Jezus Christus en met elkaar           als gelovigen. Voorwaarden tot ware gemeenschap is:
  a. Wandel in het licht,
  b. Schuldbelijdenis,
  c. Vergeving van zonden en
  d. reiniging van zonden.
   
  deel 2         Hoofdstuk 2:1-17     Leven in gemeenschap met God en met elkaar is een overtwinningsleven, door de voorspraak van Jezus en door onze toewijding aan God, gehoorzaamheid, verzaking van de wereld en liefde tot de broeders.
   
  deel 3         Hoofdstuk 2:18-4:6  Leven in gemeenschap is een leven in Gods bescherming, ondanks ketterijen en haat van de wereld. Het vraagt wel waakzaamheid en een leven dicht bij Glod.
   
  deel 4         Hoofdstuk 4:7-5:21  Leven in gemeenschap is een leven van kennen, kennen van God en kennen van het woord van de waarheid.
   
  2 Johannes is in drie delen te verdelen:
   
  deel 1         Vers 1-3                   Aanhef.
   
  deel 2         Vers 4-11                 De boodschap over een wandel in de waarheid en het kennen van de waarheid over Christus mens zijn en godheid.
   
  deel 3         Vers 12+13              Slot en groeten.
   
  3 Johannes kan op dezelfde wijze worden ingedeeld:
   
  deel 1         Vers 1                      Aanhef.
   
  deel 2         Vers 2-12                 De boodschap, Johannes vreugde over de trouw van Gajus, zijn waarschuwing tegen Diotrefes foutieve leiderschap en de goede berichten over Demetrius.
   
  deel 3        Vers 13-15                Slot en groeten.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   De apostel Johannes.jpg
  Diego Rodriguez da Silva y Velásquez (1599-1660)
  38.12 kB14:56, 19 jul 2011Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.