Johannes de Doper

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...annes_de_Doper

  Johannes de Doper is de profeet van God die het volk door zijn boeteprediking voorbereidde op de komst van de Verlosser, Jezus Christus. Hij was een rechtvaardig en heilig man (Mr. 6:20), die door Herodes Antipas gedood werd.

  Zijn ouders waren Zacharias, een priester, en Elizabeth, uit de dochters van Aäron, de broer van Mozes en de eerste hogepriester. De geboorte van Johannes werd door een engel, die aan Zacharias verscheen in het tempelhuis, aangekondigd.

  Bij zijn geboorte kreeg hij niet de naam van zijn vader Zacharia of van een familielid, maar hij moest 'Johannes' ('God is genadig', 'God heeft geschonken') heten. De hand van de Heer was met hem (Luc. 1:66). 

  Hij predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden, en kondigde de komst aan van Hem 'die sterker is dan ik, Wiens schoenriemmen ik niet waard ben neerbukkend los te maken' (Marc. 1:7, TELOS). Hij duidde zelfs de komst en uitstorting van de Heilige Geest aan: 

  Mr 1:8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met [de] Heilige Geest. (TELOS)

  Zijn optreden trok zeer veel volk, 'het hele Judese land en alle Jeruzalemmers' (Marc. 1:5, TELOS) liepen uit naar hem toe.

  Op verschillende plaatsen aan de rivier de Jordaan (zie kaart) doopte hij mensen die zich op zijn prediking bekeerden.

  Mr 1:4 Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. 
  Mr 1:5 En het hele Judese land en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
  (TELOS)

  Johannes_de_Doper_kaart-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1] : Jezus werd door Johannes te Bethanië (Eng. Bethany) gedoopt, in het Overjordaanse

  De Heer Jezus duidt hem aan als de grootste mens:

  Mt 11:11 Voorwaar, Ik zeg u: onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is geen grotere opgestaan dan Johannes de doper; maar de geringste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
  (TELOS)

  De grootste profetie van Johannes is deze aanwijzing, toen hij Jezus naar zich toe zag komen:

  Joh 1:29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
  (TELOS)

  Hij vernederde zich in vergelijking met Degeen dien hij had aangekondigd:

  Joh 3:30 Hij moet meer, maar ik minder worden.
  (TELOS)

  Hij beschouwde zichzelf als de vriend van de bruidegom (=Jezus Christus).

  Joh 3:29 Hij die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden.
  (TELOS)

  Johannes bestrafte Herodes Antipas (koning van Galilea en Perea 4 v.C. - 39 n.C.), die hem daarna gevangen liet nemen en op verzoek van zijn dochter liet onthoofden.

  Mr 6:17 Want Herodes had zelf knechten gezonden en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij met haar getrouwd was.
  Mr 6:18 Want Johannes had tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.

  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Johannes_de_Doper_kaart-Access_Foundation.jpg
  Johannes de Doper. Bron: Access Foundation
  83.56 kB09:03, 17 feb 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.