Jordaan

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jordaan

  De Jordaan is de voornaamste rivier van het land Israël.

  Zij ontstaat uit drie bronnen, welke alle op de Hermon ontspringen.

  De Jordaan stroomt van het Noorden naar het Zuiden. Aan de westzijde waren de gebieden van 9,5 stammen van Israël, aan de oostzijde de gebieden van 2,5 stammen (half Manasse, Gad, Ruben).

  Deze rivier heeft vele grotere en kleinere watervallen, zodat ze niet overal bevaarbaar is. Op de plaatsen waar de rivier op haar smalst is, trok men haar over door veren, Richt. 3 :28; 12 :5,6, 2 Sam. 17 :22.

  Zij neemt in haar loop vele beken op, o.a.

  • de Krith, 1 Kon. 17 :3,5;
  • de Jabbok, Gen. 32 :22; Joz. 12 :2; Richt. 11 :13,22;
  • de Arnon, Num. 21 :14, 2 Kon. 10 :33,
  • de Zered, Num. 21 :12;
  • de beek Kidron, 2 Sam. 15 :23, Joh. 18 :1, die ten oosten van Jeruzalem ontspringt in het dal Kedron, en eindigt in de Dode Zee.

  Bron

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 142-143. Hieruit is, onder toestemming, op 12 mei 2013 verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.