Kaïn

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Ka%C3%AFn

  Kaïn was de eerstgeboren mens en de oudste zoon van Adam en Eva, het eerste mensenpaar. Zijn naam betekent 'gekregen'[1], 'aanwinst', 'bezit'. De eerstgeborene van de gevallen mensheid is tevens de eerste moordenaar: hij sloeg zijn jongere broer Abel dood. 

  Ge 4:1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!
  (HSV)

  Kaïn was voor zijn moeder Eva 'de gekregene'. Misschien had zij bij de naamgeving gedacht aan de belofte van een zaad. De belofte was haar door God gedaan. Van Hem had zij dan ook een zoon gekregen. Eva, de eerste vrouw, was uit de man; de Gekregene, de tweede man, was uit haar, uit de vrouw. 

  De 'moeder van alle levenden' (Eva = 'levengeefster') had een zoon gebaard, die helaas een doodslager was geworden. Hij werd door God vervloekt, hoewel God hem bescherming bood tegen verwanten die wraak wilden nemen. 

  De vrouw van Kaïn

  Kaïn huwde met een vrouw, die een zus of nicht van hem was. Want behalve Kain en Abel kregen Adam en Eva nog meer kinderen. Vergelijk:

  Ge 5:4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
  (SV)

  De dochters van het eerste mensenpaar worden niet met name genoemd. Van Adam kennen we slechts drie mannelijke nakomelingen bij name: Kain, Abel en Seth. 

  Dat er al ten tijde van Kaïn en Abel meer nakomelingen van Adam en Eva op aarde leefden, blijkt uit de opmerking van Kain: 'al wie mij vindt':

  Ge 4:14 Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan.
  (SV)

  Wie zou Kain willen doden? Zijn broers of zussen, of neven en nichten (oomzeggers) zouden het meest gemotiveerd zijn! Die zouden de dood van Abel willen wreken. Bedenk ook dat de eerste generaties een hoge leeftijd bereikten. Onbekend is op welke leeftijd Kaïn de broedermoord pleegde. 

  Nageslacht van Kaïn

  De vroege nakomelingschap van Kaïn wordt vermeld in Gen. 4:18v:

  Ge 4:18 En bij Henoch werd Hirad geboren; en Hirad verwekte Mechujaël; en Mechujaël verwekte Methusaël; en Methusaël verwekte Lamech.
  (HSV)    

  Kaïn verwekte Henoch (= 'toegewijd'). Aan Henoch werd Hirad (= 'vloot') geboren. Hirad gewon Mechújaël (= 'door God verdelgd'). Mechújaël verwekte Methúsaël (= 'wie is van God'). Aan Methúsaël werd geboren Lamech (= 'krachtig'), niet te verwarren met Noach’s vader (Gen 5.25-29 ). Lamech gewon Jabal (= 'waterstroom') en Jubal (= 'stroom'). 

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus de Herziene Statenvertaling in een voetnoot.  
   

  Labels: (Bewerk labels)
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.