Kadmonieten

Van $1

    Inhoudsopgave
    1. 1. Voetnoot

    Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
    laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

    https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kadmonieten

    De Kadmonieten waren een volksstam in Kanaän in de tijd van Abram (Gen. 15:19). De naam Kadmoniet bekent ‘oosterling’, ‘iemand uit het oosten’. Ze woonden waarschijnlijk ten oosten van de Kenizieten, die in de omtrek van Hebron hun woonplaats hadden[1].

    De naam Kadmoniet komt slechts één maal voor in de Schrift:

    Ge 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:
    Ge 15:19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
    Ge 15:20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,
    Ge 15:21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.
    (SV)

    Voetnoot

    1. ↑ F.L.Bakker, Geschiedenis der Godsopenbaring:het Oude Testament. Kampen: J.H. Kok N.V., 3e druk, 1955, blz.71 

    Labels: (Bewerk labels)
    • Geen labels
     
    Reacties (0)
    U moet inloggen om een reactie te geven.

     
    Powered by MindTouch Core
    Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
    Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.