Eerbare kleding

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...erbare_kleding

  Eerbare kleding is kleding die ordelijk, net, fatsoenlijk, welvoeglijk (betamelijk, passend) en zedig is. Vrouwen wordt opgedragen zich te tooien met eerbare kleding.

  1Ti 2:9 Evenzo [wil ik] dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren,
  1Ti 2:10 maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden
  godvrezend te zijn.
  (HSV)

  Inhoud van deze pagina:


  'Kleding'

  Het Griekse woord vertaald door ‘gewaad’ (SV) of ‘kleding’ (TELOS) is καταστολη, katastole. Het komt in het Nieuwe Testament alleen in 1 Tim. 2:9 voor.

  In de LXX komt het voor in Jes. 61:3.

  Jes 61:3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. (HSV)

  De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51 vertalen het woord in Jes. 61:3 door ‘gewaad’; de NBV2004 door ‘kledij’; de Willibrordvertaling door ‘kleed’.

  Het woord katastole komt van het werkwoord καταστελλω, katastellooVolgens het Grieks – Nederlands Lexicon (onderdeel van de Online Bible) betekent katastelloo: 1) laten zakken, of 2) stillen, doen bedaren. Het komt op twee plaatsen in het Nieuwe Testament voor:

  Hnd 19:35 Nadat nu de stadsschrijver de menigte had gekalmeerd, zei hij; Mannen van Efeze, wie is er toch onder de mensen die niet weet dat de stad van de Efeziers tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen?
  Hnd 19:36 Daar dan deze dingen niet tegen te spreken zijn, moet u zich rustig houden en niets overijlds doen.
  (TELOS)

  Het afgeleide woord katastole betekent volgens het genoemde Grieks – Nederlands Lexicon dan ook “rustige, fatsoenlijke houding of kleding”. Volgens sommige uitleggers gaat het in 1 Tim. 2:9 om de bescheidene, stille houding, die mede uit de kleding blijkt; volgens anderen bedoelt Paulus de kleding zelf.

  'Eerbaar'

  “Eerbare kleding” staat er. “Eerbare” is de vertaling van het Griekse woord kosmioo (κοσμιω). Door dat woord vertalen de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de Lutherse vertaling. De Statenvertaling:

  1Ti 2:9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen [des] [haars], of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;

  Het Griekse woord blijkt echter lastig te vertalen. Andere vertalingen hebben: ‘waardige’, ‘sierlijke’, ‘zedige’, ‘stemmige’, ‘passende’, ‘netjes’, ‘betamelijk’[4]De diverse vertalingen spreken elkaar niet tegen, maar brengen een eigenschap van de zodanige kleding naar voren.  

  Richtlijnen

  Kledingwijze bij leerbedrijven

  “Bedrijven willen niet dat mbo-leerlingen een stage bij hen volgen als hun kleding niet deugt. Dat wil zeggen: een naveltruitje, een korte broek of heel lage heupbroek zijn taboe bij 60 procent van de praktijkopleiders. Ook een petje of zonnebril wijzen zij af. Dit blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum ECABO onder 1600 praktijkopleiders van leerbedrijven."

  (Nu.nl, nieuwsbericht uit november 2005)

  Eerbaar = Lang + Losjes + Lagen

  "Onlangs leerde een medechristen mij een waardevolle vergelijking voor bescheidenheid [in kleding]. De 3 L's: LANG, LOSJES en LAGEN. (...) Wat zou er gebeuren als we de vergelijking naar onze garderobe brachten?"
  (Jane Martin, 2013)[1] 

  Kleding heeft de functie om het lichaam te bedekkenKleding is gegeven om te verhullen en niet om te onthullen. Een gelovige vrouw moet van haar lichaam daarom niet meer tonen dan waardig of zedig is. Laten de vrouwen en meisjes zich zo kleden dat ze geen aanleiding geven tot zondige en overspelige gedachten. 

  Het is ook verstandig bij de kledingkeuze rekening te houden met de gelegenheid waar je je zult ophouden (werk, feest, sollicitatiegesprek, kerkelijke samenkomst, thuis, enz.). 

  Wat de lengte van rok of jurk betreft, gaf Henriette Kuiper, de dochter van de bekende Abraham Kuyper, ooit de volgende goede raad aangaande de roklengte: „Wie een japon of blouserok koopt neme toch eerst de zitproef. Zo dikwijls is een rok niet te kort, als men staat of loopt, maar wórdt hij tekort als men gaat zitten, en de rok optrekt tot boven de knieën soms. Men vrage aan de verkoopster een stoel, en ga daarop, met de rok aan, voor een lage spiegel zitten. Dan kan men zelf zien, of de rok, bij 't zitten, eerbaar blijft of oneerbaar wordt" [2]. Veel wereldse vrouwen dragen korte rokken, 'mini-rokken'. Het dragen van minirokken kwam in de jaren '60 van de 20e eeuw op, al werden de eerste minirokken al in de jaren '30 gezien. 

  Hoe open of laag de hals? Zorg dat de borstspleet bedekt blijft. En neem de bukproef: als ik buk, geef ik dan inkijk? 

  Zorg dus dat de rok of jurk lang genoeg en de kraag hoog genoeg is. Wees 'lang van stof' en 'hoog van inzicht'. 

  Kleding die meer of minder losjes gedragen wordt, verhult de vrouwelijke lichaamslijn. Strakke kleding daarentegen doet de vrouwelijke vormen, de vrouwelijke lijn, uitkomen. Het is beter terughoudend, ingetogen te zijn en niet (te) strakke kleding te dragen. 

  Het is beter God te behagen dan bij de wereld in de smaak te vallen.

  Voorbeelden

  Bloggers

  Hieronder enkele voorbeelden van eerbare kleding getoond door vrouwen die regelmatig over het onderwerp schrijven op internet:

  Caroline_Allen_2.jpg Caroline_Allen_3.jpg Caroline_Allen_5.jpg Caroline_Allen_4.jpg Caroline_Allen_1.jpg 

  De voorbeelden hierboven zijn van Caroline Allen. Gebruik van de foto's is met haar toestemming.
  Over eerbare kleding schrijft zij op haar blog www.TheModestMomBlog.com 
  (Klik op een foto om deze te vergroten) 
   

  Bree-5.jpg Bree-1.jpg Bree-2.jpg Bree-3.jpg Bree-4.jpg 

  Bovenstaande voorbeelden zijn van de Amerikaanse tiener Bree (jaren 2012-2013). Gebruik van de foto's is met haar toestemming.
  Over eerbare kleding schrijft zij op haar blog CoverUpForChrist.com
  (Klik op een foto om deze te vergroten) 

   

  Olivia_Howard_20130225.jpg Olivia_Howard_20130909.jpg Olivia_Howard_20130821.jpg Olivia_Howard_20130218.jpg Olivia_Howard_20120702.jpg

  De voorbeelden hierboven worden getoond door Olivia Howard en haar zus.
  Olivia heeft zich toegelegd op het ontwerpen / samenstellen van eerbare kleding (Eng. modest dress).
  Bron: FreshModesty.blogspot.nl. Gebruik van de foto's met toestemming van Olivia Howard.

  (Klik op een foto om deze te vergroten) 

  Modeshows

  Hieronder voorbeelden uit modeshows die eerbare kleding tonen. 

  Pure Fashion 2007 - foto 1 -door Ben Vigil.jpg Pure Fashion 2007 - foto 2 - door Ben Vigil.jpg Pure Fashion 2007 - foto 3 - door Ben Vigil.jpg Pure Fashion 2007 - foto 6 - door Ben Vigil.jpg Pure Fashion 2007 - foto 7 - door Ben Vigil.jpg

  Modeshow georganiseerd door de internationale christelijke organisatie Pure Fashion (2007). Foto's door Ben Vigil[3]
   (Klik op een foto om deze te vergroten) 

   

  Russisch_orthodoxe_mode_1.jpg Russisch_orthodoxe_mode_2.jpg Russisch_orthodoxe_mode_3.jpg

  Modeshow in Moskou, in 2008 georganiseerd door de Russisch-Orthodoxe Kerk[5]. Opvallend is het dragen van hoofddoekjes. 
   (Klik op een foto om deze te vergroten) 

   

  Meer voorbeelden van eerbare kleding in verschillende tijden en culturen zijn te bekijken op de Pinterest borden (= prikborden met afbeeldingen) 'Eerbare kleding' en 'Eerbare bruidskleding'. 

  Oneerbare kleding

  Paulus gaf zijn voorschrift aangaande kleding in een brief aan zijn medewerker Timotheüs, die in Efeze werkzaam was (1 Tim. 1:3). De heidense vrouwen in deze havenstad liepen er vaak oneerbaar bij. Teksten uit de klassieke Oudheid leren ons dat het ging om korte rokken, laag uitgesneden halzen en het benadrukken van de lichaamslijn. Gelovige vrouwen en meisjes behoren zich daarentegen eerbaar te kleden, kuis. 

  Als oneerbaar, onwelvoeglijk, onnet, onwaardig kan de volgende kleding worden aangemerkt:

  • vies
  • slordig, slonzig
  • kapot, stuk, gescheurd
  • niet passend bij de gelegenheid

  Het is duidelijk dat 'vies' relatief is. Wie werk doet waarbij als gevolg van de aard van het werk zijn kleren vies maakt, treft uiteraard geen blaam. En wie arm is, is licht 'armoediger' gekleed, dan wie rijk is.

  Johannes de Doper droeg een kameelharen kleed en een leren gordel. De Heer Jezus zei van hem: 

  Mt 11:8 Maar wat bent u gaan zien? Een mens in zachte kleren gekleed? Zie, zij die de zachte kleren dragen, zijn in de huizen van de koningen. (TELOS)

  Bij vrouwen in het bijzonder kan kleding oneerbaar maken:

  • te strakke kleding
  • doorschijnende kleding, die bijvoorbeeld borsten en bovenbenen laten zien
  • blote schouders
  • lage hals, open blouse, decolleté
  • naveltruitje
  • minirok

  Kledingvoorschriften voor de conferentiegangers

  We zijn als Heart Cry–team niet gewend om te spreken over kledingregels. Toch voelen we ons gedrongen om hierover iets met jullie te delen.

  We betreuren het dat de wereldse kledingstijl steeds meer ingang krijgt bij veel christengelovigen. Deze kledingstijl komt tot uitdrukking in 'uittekenende' kleding, waarbij lichaamsdelen ‘geaccentueerd’ in plaats van ‘bedekt’ worden. Uit het pastoraat en de gesprekken blijkt dat andere gelovigen hier moeite mee hebben.

  We willen nog eens benadrukken dat wij conferenties organiseren in een verlangen dat Gods tegenwoordigheid onder ons bemerkt zal worden; dat betekent ook Zijn heiligheid! We zijn met ziel én lichaam gekocht door God; ons lichaam is van Hem. Hij wil daarin wonen. Is dit ook het besef waarmee je je 's morgens kleedt? Denk je er dan ook aan dat jouw lichaam rein en heilig (apart gezet) is voor God en daarom voor anderen niet zichtbaar hoeft te zijn? Zorg dat je kleding een omlijsting is van je gezicht, wat stralen mag van de heerlijkheid van onze God.

  We willen jullie oproepen om de volgende Bijbelse kledingprincipes in acht te nemen:

  (1) Kleding heeft als doel het lichaam te bedekken en niet te accentueren (kuis, ingetogen; lees 1 Timotheüs 2:9-10).

  (2) Bedek je lichaam, zodat je geen struikelblok zult zijn voor anderen.

  Vaders en moeders, wilt u uw zonen èn dochters hierin ook onderwijzen?

  Bron: Stichting HeartCry, e-mail van 30 mei 2014 aan conferentiegangers. 
   

  Bij mannen:

  • lage hals
  • afzakbroeken
  • bouwvakkersdecolleté: bovenkant van de bilspleet wordt zichtbaar bij het vooroverbuigen

  Een groot deel van de Nederlandse vrouwen loopt er zomers nogal 'bloot' bij, schaamteloos en zedeloos. 

  Niet-extreme voorbeelden van niet-(geheel) eerbare kleding zijn te vinden op het Pinterest bord Niet-eerbare kleding

  Vrij in kledingkeuze

  Een gelovige is geroepen om vrij te zijn. Die vrijheid moeten wij echter niet gebruiken als een aanleiding voor het vlees. 

  Ga 5:13  Want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders; gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. (TELOS)

  We zijn vrij in onze kledingkeuze en hebben onze persoonlijke vrijheid. Andere mensen mogen daar niet over heersen, noch mode-ontwerpers, noch medegelovigen noch de heersende cultuur.

  Onze vrijheid is evenwel geen bandeloosheid, d.w.z. geen vrijheid van het vlees, die zich van God noch gebod iets aantrekt en de zonde dient. We zijn vrijgemaakt van de wet, de zonde, de wereld en om God en medemens in liefde te dienen.

  We kunnen God welbehaaglijk zijn en in liefde dienen door Zijn geboden te doen. Wat betreft kleding heeft God door de apostel Paulus een voorschrift gegeven. Daarom is het goed na te denken over de toepassing ervan en elkaar op te wekken eerbaar en ingetogen te kleden. Is de kleding die ik hier in de winkel zie hangen eerbaar? Wil ik die dragen? Is het in overeenstemming met de wil van de Heer?

  Eerbaar, saai en ouderwets

  Eerbare kleding is geenszins hetzelfde als saai, ouderwets, oudbakken, 'truttig'. Meisjes, tieners en twintigers willen zich eigentijds ('modieus') kleden en hun eigen smaak volgen. Eerbaarheid kan heel goed samengaan met eigentijdse kleding, maar niet met alle kleding van deze tijd.  

  Zie de talloze voorbeelden op het pinterestbord Eerbare kleding

  Verschillen tussen christenen

  Onder christenen is verschil van mening over de vraag of een rok van deze of lengte nog wel eerbaar is. Of een vrouw überhaupt een broek kan dragen? Of blote schouders in een trouwjurk aanvaardbaar zijn?

  En ook tussen christelijke groeperingen bestaan verschillen in mening en kledingstijl. Gelovigen in de gereformeerde gezindte kleden zich in het algemeen netter en zediger dan gelovigen in evangelicale kringen. Voorbeelden van christelijke gemeenschappen waar eerbare kleding gewoon is zijn de doperse groeperingen van de Amish en HutterietenEen nog groter verband, de westerse kerk, kleedt zich - in het algemeen gesproken - 'bloter' dan de oosterse kerk. 

  Bij verschil van mening is het goed naar de Schrift (in de eerste plaats) en naar elkaars argumenten te luisteren. Verder is het goed met elkaar rekening te houden, zeker als iemands geweten geraakt wordt. Een voorbeeld. Wie van plan is een kerkelijke samenkomst te bezoeken waar de vrouwen uit overtuiging een rok of jurk en geen broek dragen, doet er goed aan zich aan te passen en af te zien van het dragen van een broek. Want als je wel een broek draagt, val je onnodig op en leidt je anderen onnodig af. 

  Jodendom

  Tsnioes. De Joodse term voor bescheidenheid of ingetogenheid in houding, gedrag, voorkomen en kleding van mannen en vrouwen in hun onderling verkeer heet tsnioet of tsnioes (Eng. tzniut, tznius). De Talmoed leert orthodoxe Joden in hun kleding bescheiden te zijn.

  Mannen hebben zich waardig te kleden. Orthodoxe mannen dragen een keppel (kipah). Rondlopen met een blote borst of in strakke broeken is ongepast. 

  Vrouwen hebben zich te kleden zonder seksuele aandacht te trekken. Van sleutelbeen tot knie dient hun lichaam bedekt te zijn: borst, bovenarmen tot (en met) de ellebogen, bovenbenen tot en met de knieën. Orthodoxe vrouwen hebben mouwen die de ellebogen bedekken, en ze dragen rokken die de knieën bedekken. Een roksplit kan ongepast zijn, zodat men vaker schopplooien ziet. Broeken zijn verboden. 

  Hoofdbedekking van de vrouw. Een getrouwde vrouw behoort haar hoofdhaar te bedekken. De hoofdbedekking van orthodoxe jodinnen is verscheiden. Sommige ultra-orthodoxe chassidische joodse vrouwen scheren hun hoofd en dragen een hoofddoek of tulband. De modern-orthodoxe vrouw draagt slechts een kleine bedekking op het haar of ze dragen een pruik die met het haar is samengevoegd.

  Jurk. Ten aanzien van de jurk hanteren orthodoxen verschillende regels. Zij die vasthouden aan strikte regels van bescheidenheid - meestal de ultra-orthodoxen joden - dragen jurken en rokken die ruim over de knie vallen, panty's die geen huidskleur tonen en mouwen tot hun handpalm. De modern-orthodoxe vrouwen dragen vaak rokken tot aan de knieën, mouwen tot de elleboog en dunne panty's die nauwelijks te onderscheiden zijn.

  Tsnioes_1.jpg Tsnioes_7.jpg Tsnioes_2.jpg Tsnioes_5.jpg Tsnioes_12.jpg Tsnioes_3.jpg
  Tsnioes_10.jpg Tsnioes_4.jpg Tsnioes_6.jpg Tsnioes_9.jpg Tsnioes_8.jpg

  Foto's: eerbare kleding in de straten van Jerzualen (2015)[6] 
   

  Zie onder 'Meer informatie' voor boeken over het onderwerp eerbaarheid op joods standpunt.

  Geschiedenis

  Een eerste opmerking: Voor de heidense Romeinen was eerbare kleding een aangelegen zaak. Keizer Augustus heeft er in zijn tijd zelfs wetten over uitgevaardigd.

  In 1928 schreef de leider van de Roomskatholieke Kerk: "Er is een trieste vergeetachtigheid aangaande christelijke ingetogenheid, met name in het leven en de kleding van vrouwen." (Pius XI in Encycliek Redemptor Miserentissimus.) 

  Bronnen

  M.G. de Koning, 'Een bewuste kledingkeuze', 3 okt. 2005.

  P. den Ouden, 'Dragen van vreemde kleding', in: Katwijkse nieuwsbrief. Aangehaald in: W. Pieters, Sprokkelhout II, op www.HHGGarderen.nl, zonder jaar.

  Girls modest clothing can be fashionable, artikel op Orthodox-Jews.com. Geraadpleegd 31 aug. 2015. 

  Meer informatie

  C.P. de Boer, Kleren maken de m/v. Uitgeverij De Banier, 2013. Pagina's: 96. De auteur is christelijk-gereformeerd predikant. Uiteenzetting van wat er in de Bijbel staat over kleding en wat is gegrond op traditie. 

  EerbareSchoonheid.nl, een blog van Channa Tomassen, die ontdekt heeft hoe waardevol eerbare kleding (en schoonheid) is. Ze geeft praktische overwegingen en tips. 

  ModestClothes.com is een Engelstalige verzameling hyperlinks naar veel verschillende websites die eerbare kleding te koop aanbieden. 

  Webwinkels waar eerbare kleding is te vinden:

  Boeken vanuit een orthodox-joodse zienswijze:

  Voetnoot

  1. ↑ Jane Martin, The Three L’s of Modesty, op Livingintheshoe.com, 26 juni 2013.
  2. ↑
   H. Kuyper schreef dat in Timotheüs, 9 november 1929. De spelling van haar woorden in het citaat is voor Christipedia gemoderniseerd op 22 mei 2013. 
  3. ↑ Foto's overgenomen van PureFashion.com, geplaatst met toestemming van de fotograaf Ben Vigil.
  4. ↑ “Waardige” hebben de NBG51 en de TELOS-vertaling. “Waardig” heeft de NBV2004-vertaling.

  1Ti 2:9  Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, (NBG51)

  “Sierlijk” vinden wij in de Naardense Bijbelvertaling:

  1Ti 2:9  Evenzo dat vrouwen in een sierlijk gewaad zich sieren met onopzichtigheid en bezonnenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of dure kleding,

  “Zedig” hebben de vertaling van N. de Jonge en de Synodale vertaling van 1866.

  1Ti 2:9 desgelijks ook, dat de vrouwen, in zedig gewaad, met eerbaarheid en ingetogenheid zich versieren, niet met haarvlechtsels en goud, of paarlen, of kostbare kleeding, (Synodale vertaling 1866)

  “Stemmige” hebben de eerste en vierde editie van Voorhoeve-vertaling:

  1Ti 2:9 Evenzo, dat de vrouwen zich tooien in stemmige kleding met schaamte en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels en kostbare kleding;

  “Passende” hebben de Petrus-Canisiusvertaling en de Willibrordvertalingen uit 1978 en 1995. “Passend” (gekleed) heeft de Groot Nieuws Bijbel-vertaling.

  1Ti 2:9 Eveneens moeten [dan] de vrouwen, eerbaar en ingetogen, zich tooien met passende kleding; niet met haarvlechten, goud, paarlen of kostbare kleren, (CANISIUS)

  “Betamelijk” vertaalt Obbink:

  1Ti 2:9  Zo ook, dat de vrouwen [daarbij tegenwoordig zijn], in betamelijk gewaad, eerbaar en zedig uitgedost, niet in haarvlechting, of goud, of edele gesteenten, of kostelijke kleding,

  “Netjes” heeft de Het Boek-vertaling:

  1Ti 2:9  En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door kapsels, dure sieraden of sjieke kleren.

  5. ↑ Auteur en herkomst van de foto's is niet bekend. Ze komen voor op verscheidene Russische site. Vermoedelijke oorsprong: de niet meer bestaande bedrijfssite 12Praz.ru Enkele foto's zijn Voor Christipedia bijgesneden. 

  6. ↑ Foto's gemaakt door Kees Langeveld te Jeruzalem, 2015.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Bree-1.jpg
  Geen beschrijving
  68.63 kB20:16, 2 jan 2014Kees LangeveldActies
   Bree-2.jpg
  Geen beschrijving
  58.16 kB20:16, 2 jan 2014Kees LangeveldActies
   Bree-3.jpg
  Geen beschrijving
  58.66 kB20:16, 2 jan 2014Kees LangeveldActies
   Bree-4.jpg
  Geen beschrijving
  85.77 kB20:16, 2 jan 2014Kees LangeveldActies
   Bree-5.jpg
  Geen beschrijving
  89.15 kB13:02, 26 apr 2014Kees LangeveldActies
   Bree-6.jpg
  Geen beschrijving
  53.53 kB20:16, 2 jan 2014Kees LangeveldActies
   Caroline_Allen_1.jpg
  Geen beschrijving
  66.52 kB17:46, 20 dec 2013Kees LangeveldActies
   Caroline_Allen_2.jpg
  Geen beschrijving
  56.76 kB17:46, 20 dec 2013Kees LangeveldActies
   Caroline_Allen_3.jpg
  Geen beschrijving
  42.35 kB17:46, 20 dec 2013Kees LangeveldActies
   Caroline_Allen_4.jpg
  Geen beschrijving
  63.36 kB17:46, 20 dec 2013Kees LangeveldActies
   Caroline_Allen_5.jpg
  Geen beschrijving
  69.71 kB17:46, 20 dec 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20120702.jpg
  Gebruik met toestemming van Olivia Howard
  111.62 kB11:41, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20121104.jpg
  Geen beschrijving
  95.66 kB11:46, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20130218.jpg
  Geen beschrijving
  90.67 kB11:41, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20130225.jpg
  Geen beschrijving
  502 kB11:41, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20130821.jpg
  Geen beschrijving
  273.38 kB11:41, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
   Olivia_Howard_20130909.jpg
  Geen beschrijving
  80.09 kB11:41, 23 sep 2013Kees LangeveldActies
  Russisch_orthodoxe_mode_1.jpg
  Geen beschrijving
  59.15 kB16:27, 14 aug 2015Kees LangeveldActies
   Russisch_orthodoxe_mode_2.jpg
  Geen beschrijving
  77.53 kB16:47, 14 aug 2015Kees LangeveldActies
   Russisch_orthodoxe_mode_3.jpg
  Geen beschrijving
  108.85 kB16:47, 14 aug 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_1.jpg
  Geen beschrijving
  13.2 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_10.jpg
  Geen beschrijving
  16.16 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_11.jpg
  Geen beschrijving
  13.71 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_12.jpg
  Geen beschrijving
  18.62 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_2.jpg
  Geen beschrijving
  9.01 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_3.jpg
  Geen beschrijving
  13.83 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_4.jpg
  Geen beschrijving
  15.76 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_5.jpg
  Geen beschrijving
  13.67 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_6.jpg
  Geen beschrijving
  17.23 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_7.jpg
  Geen beschrijving
  9.73 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_8.jpg
  Geen beschrijving
  14.59 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
   Tsnioes_9.jpg
  Geen beschrijving
  20.87 kB21:44, 1 sep 2015Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.