Klopas

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Klopas

  Klopas was volgens Joh. 19:25 de echtgenoot van Maria, de tante van Jezus. Hij was de vader van Jacobus de kleine (de jongere) en Joses (Marc. 15:4).

  Zijn naam wordt ook gespeld Kleophas (Luther), in het Engels Clopas of gespeld Cleophas.

  Daar Klopas en Alfeüs (of Alpheus) Griekse omzettingen zijn van de Hebreeuwse naam Chalpaj was deze Klopas ongetwijfeld de vader van de tweede Jacobus die in de Apostellijsten wordt genoemd, de “Jacobus, de zoon van Alfeüs” die onderscheiden wordt van “Jacobus, de zoon van Zebedeüs”.

  Van deze Klopas of Alfeüs is wel te onderscheiden Kleopas, één van de Emmaüsgangers (Luk. 24:18).

  Bronnen

  Voor de eerste versie van dit artikel is in sept. 2011 gebruikt gemaakt van tekst uit: Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, s.v. Klopas. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.