Melaatsheid

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Melaatsheid

  Melaatsheid is een ziekte of kwaal die vaak in de Bijbel genoemd wordt. In de Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament en in de oude Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuagint) heet zij in het Grieks lepra. De term melaats in de Bijbel heeft een ruimere betekenis dan het hedendaagse begrip lepra. Het slaat ook op andere huidziekten. In het Oude Testament kunnen ook voorwerpen melaats zijn, wellicht omdat ze beschimmeld of op een andere wijze uitwendig waren aangetast. Een melaatse was onrein en de mensen hielden zich van hem op afstand. 

  Melaatsen.jpgIn geestelijke en zedelijke zin is melaatsheid in de Bijbel een zinnebeeld van (uitbrekende) zonde.

  De Heiland had de macht om melaatsen te genezen, zoals onder andere blijkt uit de genezing van de tien melaatse mannen. Hij zond hen heen tot de priesters, die - volgens de wet van Mozes - moesten beoordelen of de melaatsen genezen waren.

  Lu 17:12 En toen Hij in een dorp kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, die op een afstand bleven staan;
  Lu 17:13 en zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, erbarm U over ons!
  Lu 17:14 En toen Hij hen zag, zei Hij tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heengingen, dat zij werden gereinigd.
  Lu 17:15 Een van hen nu, toen hij zag dat hij gezond was geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem God verheerlijkte.
  Lu 17:16 En hij viel op zijn gezicht aan zijn voeten en dankte Hem; en deze was een Samaritaan.
  Lu 17:17 Jezus nu antwoordde en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn echter de negen?
  Lu 17:18 Zijn er niet gevonden die terugkeerden om God heerlijkheid te geven dan deze vreemdeling?

  (TELOS)

  Meer informatie

  • Artikel Lepra op Wikipedia.nl

  Bronnen

  • De foto van de melaatsen is ontleend aan Ocbf.ca, bronpagina
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Melaatsen.jpg
  Geen beschrijving
  29.83 kB14:24, 22 dec 2009Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.